AMF Fastigheter har förlängt hyresavtalen med UC, Sveriges ledande affärs- och kreditinformationsleverantör, och HeidelbergCement. Med de nya avtalen utökar UC sin area med cirka 800 kvadratmeter till 5 700 kvadratmeter och Heidelberg Cement utökar med cirka 400 kvadratmeter, till cirka 2 350 kvadratmeter. Dessutom har ett antal nya hyresgäster tillkommit. Både miljöbolaget Sortera Group och mjukvaruföretaget XLN Audio kommer att flytta till Marievik.

Sammanlagt hyr de fyra företagen 9 000 kvadratmeter av AMF Fastigheter.

- Vi är jätteglada att både UC och HeidelbergCement väljer att stanna i Marievik. Och inte minst är det fantastiskt att få nytillskott i Sortera Group och XLN Audio. Marievik har stor potential och med en bra blandning av verksamheter finns alla förutsättningar för att området ska fortsätta att utvecklas positivt, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.

UC förlänger sitt kontrakt till 2023 och HeidelbergCement förlänger till 2022. Sortera Groups och XLN Audios respektive kontrakt löper till 2022.

AMF Fastigheter äger sex kontorsfastigheter i Marievik med en uthyrbar area på cirka 100 000 kvadratmeter. Marievik ligger i sjöläge i Liljeholmsområdet, med gångavstånd till service och spårbunden trafik.