Brunkebergstorg har haft en lång och brokig historia. Torget har länge varit en sluten och undanskymd plats. Men under våren 2017 har Stockholms stad och AMF Fastigheter byggt om och restaurerat torget. Torget är redo för att åter bli en av Stockholms centrala mötesplatser. Under dagen öppnar Brunkebergstorg upp för allmänheten med ett fullspäckat schema i musikens och kulturens tecken. Historiska rundturer och livespelningar kommer att avlösa varandra och hela kvarteret fyllt med liv och rörelse.

– Jag är glad att vi nu kan öppna upp Brunkebergstorg som en attraktiv mötesplats för alla stockholmare och besökare, mitt i stadens hjärta. Stockholm City ska vara en tillgänglig plats där alla känner sig välkomna och utvecklingen av Brunkebergstorg är en viktig del i det arbetet, säger Karin Wanngård (s), finansborgarråd i Stockholms stad.

Ombyggnationen av Brunkebergstorg återger platsens ursprungliga betydelse. Nya flöden skapas genom kvarteret, upp på taken och in på restaurangerna och barerna. Brunkebergstorg är mittpunkten i Urban Escape-kvarterets 130 000 kvm som växer fram mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg. I kvarteret samlas stockholmare och besökare, gastronomi och handel, kultur och kontor i det största stadsutvecklingsprojektet i Stockholms city sedan 1970-talet.

– Nu förvandlar vi tillbaka Stockholm och Brunkebergs torg till en mer levande stad. I samarbete med fastighetsägare som AMF och Stena har vi kunnat göra en välbehövlig upprustning så torget blir en mer attraktiv del av city. Nu fortsätter vi med att bredda trottoarerna så vi får plats med mer uteserveringar, Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm stad.

Brunkebergstorgs omvandling och utveckling har skett i nära samarbete mellan Stockholms stad och AMF Fastigheter. En viktig bidragande faktor för att åter väcka liv i området var öppnandet av hotellen At Six och Hobo tillsammans med en rad spännande restauranger och barer. Hotellen är en viktig pusselbit i att förvandla hela kvarteret till en öppen och levande plats, med Brunkebergstorg som mittpunkt.

– Vi utvecklar Brunkebergstorg som en central del av Urban Escape-kvarteret och skapar därigenom nya flöden i Stockholms city. Från Drottninggatan, genom Brunkebergstorg, upp på taken, ner i Gallerian och vidare till Kungsträdgården. Utvecklingen av torget tillsammans med staden innebär en viktig milstolpe för hela projektet att omvandla ett tidigare slutet och otillgängligt kvarter till en levande och öppen plats där människor vill vara, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

 

För ytterligare frågor, kontakta:

Cecilia Österholm, AMF Fastigheter
E-post: cecilia.osterholm@amffastigheter.se
Tel: 0046 72-579 75 41

 

Fakta

 • Brunkebergsåsen har genom åren till stor del schaktats bort. Dagens Brunkebergstorg ligger cirka 20 meter lägre än den ursprungliga åsen.
   
 • Det går att följa torgets utveckling i kartor från 1600-talet och framåt. Torget kantades på 1800-talet av fashionabla bostäder, men kom i början av 1900-talet att rymma mer och mer kontor.
   
 • Under 1960-talet revs äldre bebyggelse. Torget och dess omgivning präglas idag huvudsakligen av arkitektur från 70-talet.
   
 • Utvecklingen av Brunkebergstorg görs tillsammans med Stockholms stad och Stena Fastigheter (Hotell Downtown Camper).
   
 • Stockholms stad har renoverat fontänerna där botten belagts med Terazzoplattor, planterat blommande träd och satt upp ny belysning.
   
 • AMF Fastigheter har lagt ny sten i Bohus Granit i olika format. Totalt rör det sig om cirka 1000 ton sten. AMF Fastigheter har också dragit markvärme längs med huslinjerna och i trottoarerna som också har breddats.
   
 • AMF Fastigheter öppnade våren 2017 upp från Brunkebergstorg mot Gallerian med en ny entré, där Herkulesgatan tidigare gick mellan två hus. Entrén länkar samman Brunkebergstorg med Kockstorg och Kungsträdgården.
   
 • Urban Escape kvarteret växer fram mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg och består av fem fastigheter, fyra gator och två torg.
   
 • Urban Escape kombinerar kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser och servicetjänster. Byggperioden pågår från sommaren 2014 till våren 2018 och utökar fastighetsarean från befintliga 95 000 m² till cirka 130 000 m².
   
 • Urban Escape omfattar 62 000 m² för moderna och flexibla kontor, 29 000 m² för hotell och konferens, och 38 000 m² för handel och restaurang.