Magnus Carlsson har utsetts till försäljningschef och Anna Thelander till marknadschef för AMF Fastigheter. Rollen som försäljningschef för hela AMF Fastigheters bestånd är nyinrättad och skapades i syfte att fortsätta förädla kundrelationen under hela affärslivscykeln, från en första kundkontakt till en fortlöpande hyresrelation. En samverkan mellan kompetensområdena sälj och marknad ska bidra till en djupare förståelse för kundernas och platsernas behov och utmaningar.

– Magnus har en stor del i Urban Escapes framgång, därför är jag oerhört glad att han vill anta utmaningen och det utökade ansvaret för AMF Fastigheters hela bestånd. Anna har en gedigen erfarenhet av marknadsfrågor från detaljhandeln och har på kort tid gjort ett positivt avtryck i organisationen. Hon kommer att fortsätta utmana oss genom att bidra med nya perspektiv, säger Magnus Behrenfeldt, Stadsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Magnus Carlsson, med omfattande erfarenhet från fastighets- och finansbranschen bland annat som finans- och managementkonsult, har varit verksam inom AMF Fastigheter sedan 2014. Han rekryterades då som försäljningschef till Urban Escape. När kvarteret färdigställs år 2019 kommer det att omfatta 130 000 kvm nya eller nyrenoverade ytor, varav cirka hälften utgörs av kontor. Så gott som all kontorsyta är redan uthyrd, ca ett år före tillträde, och Magnus Carlssons nuvarande uppdrag är därmed slutfört.

– Jag ser fram emot att ta mig an den nya rollen, med ansvar för ett oerhört kompetent team och många högintressanta och inspirerande hyresgäster. Det är en spännande tid för vår bransch. Den tekniska utvecklingen bidrar till allt större möjligheter, samtidigt som förutsättningarna och förväntningarna på den moderna handels- och arbetsplatsen ständigt förändras, säger Magnus Carlsson.

Som tidigare kommunicerat kommer Anna Thelander, tidigare interim marknadschef, att axla rollen som marknadschef för AMF Fastigheter från den första september. Hon kommer närmast från färgtillverkaren Tikkurila Sverige, där hon var skandinavisk marknads- och kommunikationschef.