- Med Stockholmsverken gör vi Södermalms geografiska mittpunkt till en social mittpunkt. Med flera restauranger, innergårdar och ett torg vill vi förvandla Södra station från en plats man pendlar ifrån till en destination man väljer att komma till, säger Tove Törneman, projektchef för Stockholmsverken på AMF Fastigheter.

Ambitionen med Stockholmsverken är att skapa levande uterum med torgkänsla som tillåter både umgänge, arbete och lugn. Totalt kommer cirka 1350 kvadratmeter torg och gårdar att öppnas, samt cirka 3000 kvadratmeter restaurang och handel.

- Många av Stockholms innergårdar är slutna rum där bara vissa får vistas. Med Stockholmsverken öppnar vi upp två innergårdar och ett torg med flera restauranger, uteserveringar och offentliga sittplatser. Vi skapar en trivsam miljö öppen för alla, säger Anders Pettersson, kommersiell chef retail på AMF Fastigheter.

Gårdarna renoveras från grunden. Ny markläggning, belysning och fler offentliga sittplatser skapas. Under 2019 beräknas omvandlingen av Stockholmsverken vara klar och redo för att återigen bli ett område som lockar stockholmarna.

För ytterligare frågor, kontakta:
Marcus Hallberg, presskontakt, 08 – 696 31 13
marcus.hallberg@amffastigheter.se

Fakta om AMF Fastigheters projekt i Stockholmsverken:

  • Omfattar två kvarter, fyra byggnader, två innergårdar och ett torg.
  • Är en mix av arbetsplatser, restauranger, mötesplatser och handel.
  • Cirka 20 000 kvadratmeter flexibla kontor med hög teknisk standard.
  • Cirka 3 000 kvadratmeter för handel och restaurang.
  • Totalt planeras lokaler för cirka sex restauranger.
  • Ligger i korsningen Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan vid Södra station på Södermalm i Stockholm.
  • Fastigheterna och gårdarna byggs om i etapper under projektperioden 2017–2019.
  • Stockholmsverken ligger i ett växande område där många spännande och kreativa företag valt att sitta. Bland dessa en mängd spel- och designföretag.
  • Området runt Södra station är i utvecklingsfas i och med Citybanans öppnande som leder till nya rörelser inom kvarteren.