In English

Filter

Pressmeddelande

Här får Stockholm nytt liv

Idag öppnades delar av kvarteret Urban Escape upp för allmänheten. Nu förändras hjärtat av Stockholm i den största förvandlingen av city sedan 1970-talet. Här finns nu hotellen At Six och Hobo samt restaurangen Tak redo att levandegöra kvarteret. En ny entré till Gallerian från Brunkebergstorg slår upp portarna och skapar nya flöden för Stockholm. Tillsammans med en rad företag och många nya besökare blir det en kontrastrik mix av handel, caféer, restauranger och kontor. Stockholm har fått ett nytt citykvarter för dygnets alla timmar. 

Annika Ljungberg

Pressmeddelande

Mood Stockholm firar fem år

Under mars 2017 når handelsplatsen 20 miljoner besökare Mood Stockholm har sedan öppningen i mars 2012 snabbt kommit att bli en av huvudstadens naturliga träffpunkter. Sedan helåret 2013 har besöksantalet ökat runt 20 procent och i mars firar handelsplatsen fem år. Med utgångspunkt och inspiration från den framgångsrika handelsplatsen fortsätter AMF Fastigheter under 2017 att utveckla kvarteret runtom till en urban mötesplats. Det sker genom en terrassering och nya restauranger högre upp på Jakobsbergsgatan samt ett förbättrat utbud och utveckling av huset på andra sidan Regeringsgatan.