Nu lyfter vi Marievik!

Marievik är ett område under förvandling med Södermalm runt hörnet och Årstavikens vatten vid fötterna. Kvarteren ska utvecklas till en ännu bättre plats att bo, arbeta och leva i. Ett tillgängligt, tryggt och attraktivt område som lever under dygnets alla timmar.  

De kommande åren kommer hela Marievik att lyftas. Kontorshus byggs om, bostäder tillkommer och kajstråk och parker utvecklas för att välkomna fler. En stor badbrygga med två 25-metersbassänger planeras, bottenvåningar öppnas upp för handel, caféer och restauranger och gator görs om till gåfartsgator med mer utrymme för gående och cyklister. 

Utvecklingen av Marievik sker i samarbete med Stockholms stad, JM, Castellum, Deutsche Bank och Tobin Properties.  

Läs mer på Marieviks egen hemsida.