Stationshuset utgör en del av ett större stadsutvecklingsprojekt i Sundbyberg som totalt omfattar tre nya detaljplaner.

Planförslaget Sundbybergs nya stadskärna – järnväg, promenaden och stadsbebyggelse syftar till att sammanlänka Sundbybergs stadskärna som tidigare delats av järnvägsspår och samtidigt möjliggöra utbyggnaden av en järnvägstunnel under centrala Sundbyberg. Förslaget innehåller ett kilometerlångt promenadstråk med flera gröna ytor, torg och mötesplatser.

Läs mer här.