Sundbyberg är en attraktiv kommun att leva och vistas i. Det visar inte minst det kraftigt ökande invånarantalet till följd av stor inflyttning i kombination med att få flyttar från staden. Sundbybergs stadskärna är en unik plats med stor mångfald av kvalitéer som alla nås inom 15 minuters promenad.

Nu genomför Sundbybergs stad en omfattande satsning på stadsutveckling och kollektivtrafik: I samband med att järnvägen genom Sundbyberg läggs i tunnel planerar staden att utveckla en blandad stadsmiljö, som länkar samman omgivande bebyggelse och grönområden - Nya stadskärnan. Järnvägens nuvarande barriäreffekt försvinner och föreslås ersättas av en urban, grön promenad, som kopplar samman öst med väst och norr med söder.

AMF Fastigheter för en nära dialog tillsammans med Sundbybergs stad för att se hur vi bäst kan bidra till visionen om en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och rörelse. Vi har flera kontorsfastigheter i anslutning till Sundbybergs station och vår ambition är att dessa ska bli en naturlig del av miljön som skapas ovanpå överdäckningen.

Läs mer: Nya stadskärnan - Sundbybergs stad