Med fem hus, fyra gator, två torg och en galleria mitt i city hade vi på AMF Fastigheter ett utmärkt utgångsläge att bidra till utvecklingen av staden. För även om Stockholm växer med två fullsatta bussar med människor varje dag går det inte att slå sig till ro. Det krävs medvetet arbete och gemensamma krafter för att företag och talanger ska fortsätta välja Stockholm.

De senaste åren har vi gjort internationella utblickar, tittat på urbana trender och hittat starka ledstjärnor. Vi har undersökt vad studenter och unga akademiker tänker kring sin framtida arbetsplats. Vi har frågat företagsledare vad de behöver för att kunna växa och växla upp.

Svaret är Urban Escape. Ett stadsrum bestående av 130 000 kvadratmetrar där innovation, kunskap och kreativitet har styrt hur kvarteret har byggts om och växt fram. Vi har skapat en plats mitt i city där människor kan fokusera, prestera och leverera.

Urban Escape togs fram ur en idé där utgångspunkten är de människor som ska befolka stadsrummet. Det är medarbetarnas samlade kunskap och välbefinnande som bygger innovativa och framgångsrika företag.

Undersökningar visar att framtidens talanger, de som alla företag vill rekrytera, ser jobbet som en förlängning av den personliga identiteten. De är optimistiska, uppkopplade och självmedvetna världsmedborgare. För att de ska kunna mötas och komma vidare i sin utveckling byggde vi Urban Escape med fokus på "den tredje platsen". Den gränslösa miljö som vi hittar mellan vårt hem och den klassiska arbetsplatsen. Gator, torg, parker, restauranger, caféer, lounger och foajéer där människor möts och kopplar av. Men tredje platsen är även utrymmen för inspiration, fokus och eftertanke – det som de flesta behöver i sina jobb men som många saknar.

Ett annat viktigt ledord för konceptet var medskapande. Att våga släppa in, vara nyfiken och förstå andras drivkrafter för att få ny energi.

Urban Escape handlar om människor, om förändring och om att bygga internationell attraktionskraft.