Telefontornet på Brunkebergstorg försåg stockholmarna med telefontråd. Hela 4 000 telefontrådar utgick från tornet vid dess invigning i slutet av 1800-talet. Men efter bara några år började tornet bli omodernt då allt fler trådar sammanfördes i kablar under jorden. Efter en eldsvåda revs tornet år 1953.

Stella Fare är ex-politikern och stockholmskännaren som bland annat skrivit boken ”Brunkebergstorg och torget som försvann”. I samband med nyinvigningen av torget 2017 passade vi på att fråga om telefontornets historia.

– Telefontornet uppfördes för Stockholms Allmänna Aktiebolags vägnar 1887, säger Stella Fare. Det stod ovanpå den stora mäktiga apparatsalen, en jättelik växel där kvinnliga telefonister kopplade fram samtal.

Stella Fare berättar bland annat att telefontornet var byggt med samma teknik som Eiffeltornet, något som också användes för de första höghusen i Chicago.

Se filmen för att ta del av hela intervjun!

https://youtu.be/WXfOYyOYiDU