Alla fastigheter i Urban Escape blir miljöcertifierade enligt det internationella certifieringssystemet LEED. Men vad innebär det i praktiken? Och vad gör AMF Fastigheter för att bygga smartare och mer hållbart?

– Vi vill skapa ett kvarter där människor och företag vill vara, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter. Då är det en självklarhet att det vi bygger är ur ett hållbart perspektiv.

Miljöklassning är ett sätt att bygga för framtiden. Klassningssystemen inkluderar olika parametrar för att göra fastigheter så klimat- och resurseffektiva som möjligt. Även inomhusmiljön måste vara bra och användandet av skadliga ämnen minimalt.

– Fastigheten på Regeringsgatan 23-29 kommer till och med att få den högsta standarden, LEED Platinum, säger Michael Eskils. Det blir ett kvitto på att huset uppfyller extra höga hållbarhetskrav.

Återanvändning och minskade transporter

Steg för steg har fastigheten tömts på sitt innehåll och monterats ner, våning för våning. Den nya byggnad som nu växer fram kommer att länka samman hela kvarteret och blir på sätt och viss navet i hela Urban Escape.

– Rivningsmassorna från fastigheten på Regeringsgatan 23-29 kommer att återanvändas som fyllnadsmassor, till exempel vid vägbyggen, berättar Niklas Haglund, projektchef på Urban Escape.

Hållbarhetstänket går igen även för transporterna till och från byggarbetsplatsen. Niklas Haglund fortsätter:

– För att minska trafiken in och ut från stan skickar vi först byggvaror till en mellanlagringsstation i Sätra. Det har gjort att vi reducerat transporterna till projektet med 82%, vilket innebär att det endast är 18 av 100 transporter som kommer direkt till arbetsplatsen i centrala Stockholm.

Ett grönt tak för människor – och insekter

Som hyresgäst i Urban Escape får du tillgång till ett nytt taklandskap, där delar också är öppna för allmänheten. De publika delarna är helt klara under 2018 och under 2019 invigs hela takmiljön. Men det är inte bara för att man ska kunna njuta av utsikten – taket har också miljömässiga fördelar.

– Gröna tak är ett sätt att öka hållbarheten i staden genom mer växtlighet, säger Michael Eskils. Taken kan göra att avrinningen fördröjs, buller reduceras och luftkvaliteten förbättras. Dessutom behöver ju bina ha någonstans att ta vägen!

Huset på Hamngatan/Regeringsgatan är nästa pusselbit i Urban Escape-kvarteret.

Tetris-liknande fasad och grönt tak är några av fastighetens höjdpunkter.

Regeringsgatan 23-29 rymmer både Gallerians butiker och nya kontor.

De innovativa kontorsmiljöerna innefattar bland annat en vinterträdgård.

Stockholms nya takmiljö