– Det är ett spännande förslag på en plats som alla Stockholmare har en relation till. Jag tycker personligen att det är väldigt roligt att vi nu ser att stora fastighetsägare vågar ta ut svängarna lite i Stockholms offentliga rum. Nu fortsätter processen med omvandlingen av kvarteren runt Gallerian. Det är ett intressant arbete med många olika aspekter som ska vägas in, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S).

AMF Fastigheter och Stockholms stad har genomfört parallella arkitektuppdrag med fyra arkitektkontor för fastigheten Trollhättan 30 i hörnet Hamngatan/Regeringsgatan. Det vinnande förslaget som kommer att utvecklas vidare är signerat det danska arkitektkontoret Lundgaard&Tranberg.

– Det här är ett nyskapande förslag med uppbruten, inbjudande och spännande fasad mot Regeringsgatan. Vår ambition är att vitalisera kvarteret och ett större syfte är att utveckla och stärka Stockholm. För att behålla stadens internationella attraktionskraft behöver vi skapa fler platser som främjar innovation, tillväxt och samarbeten, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

Förslaget öppnar upp kvarteret mot Regeringsgatan och skapar ett aktivt citystråk med mer liv i city. Passager genom byggnaden skapar nya samband inom hela kvarteret och kopplar Regeringsgatan till Sergels torg och Brunkebergstorg. Utsikten från byggnaden kommer att ge nya vyer över Stockholm och det finns också planer för publik verksamhet i området och på taket. Förslaget kan även komma att inrymma upp till 30 hyresrätter i en egen byggnad mot Regeringsgatan.

En viktig del i projektet Urban Escape Stockholm är att öka stadens konkurrenskraft som attraktiv och levande plats. Utöver den nya fastigheten Trollhättan 30 rymmer kvarteret bland annat Stockholms första innovationshus Epicenter och två unika hotellkoncept.

AMF och Stockholms stad arbetar nu tillsammans med Lundgaard&Tranberg vidare med detaljplan, program och projektering. I denna process kommer förslagets kvaliteter att utvecklas vidare och säkras för ett genomförande.

– Vår vision för Trollhättan 30 är att fläta samman och stärka stadens befintliga puls med en ny dynamisk rumslig värld, där man arbetar, handlar och bor i nära kontakt med dem omgivande staden. Vi vill skapa en arkitektur som för vår och AMF Fastigheters gemensamma idé om den generösa staden vidare. En stad där byggnader samspelar med omgivningarna och ger något tillbaka till människorna, säger Lene Tranberg, arkitekt och grundare av Lundgaard&Tranberg.

Lundgaard &Tranberg är kända för sin nyskapande, originella platsspecifika arkitektur, med fokus på stadsutveckling och integration mellan den enskilda byggnaden och det omkringliggande samhället. Kontoret har varit föregångare i arbetet med konceptet “generös stad“ och har genom en rad byggnadsprojekt demonstrerat hur byggnader kan ingå i samspel med omgivningarna på ett sätt så det uppstår nya betydelsefulla platser till glädje för både beställare och allmänheten.