Brunkebergstorg har haft en lång och brokig historia. Torget har länge varit en sluten och undanskymd plats. Men under våren 2017 har Stockholms stad och AMF Fastigheter byggt om och restaurerat torget. Torget är redo för att åter bli en av Stockholms centrala mötesplatser. Under dagen öppnar Brunkebergstorg upp för allmänheten med ett fullspäckat schema i musikens och kulturens tecken. Historiska rundturer och livespelningar kommer att avlösa varandra och hela kvarteret fyllt med liv och rörelse.

– Jag är glad att vi nu kan öppna upp Brunkebergstorg som en attraktiv mötesplats för alla stockholmare och besökare, mitt i stadens hjärta. Stockholm City ska vara en tillgänglig plats där alla känner sig välkomna och utvecklingen av Brunkebergstorg är en viktig del i det arbetet, säger Karin Wanngård (s), finansborgarråd i Stockholms stad.

Ombyggnationen av Brunkebergstorg återger platsens ursprungliga betydelse. Nya flöden skapas genom kvarteret, upp på taken och in på restaurangerna och barerna. Brunkebergstorg är mittpunkten i Urban Escape-kvarterets 130 000 kvm som växer fram mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg. I kvarteret samlas stockholmare och besökare, gastronomi och handel, kultur och kontor i det största stadsutvecklingsprojektet i Stockholms city sedan 1970-talet.

– Nu förvandlar vi tillbaka Stockholm och Brunkebergs torg till en mer levande stad. I samarbete med fastighetsägare som AMF och Stena har vi kunnat göra en välbehövlig upprustning så torget blir en mer attraktiv del av city. Nu fortsätter vi med att bredda trottoarerna så vi får plats med mer uteserveringar, Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm stad.

Brunkebergstorgs omvandling och utveckling har skett i nära samarbete mellan Stockholms stad och AMF Fastigheter. En viktig bidragande faktor för att åter väcka liv i området var öppnandet av hotellen At Six och Hobo tillsammans med en rad spännande restauranger och barer. Hotellen är en viktig pusselbit i att förvandla hela kvarteret till en öppen och levande plats, med Brunkebergstorg som mittpunkt.

– Vi utvecklar Brunkebergstorg som en central del av Urban Escape-kvarteret och skapar därigenom nya flöden i Stockholms city. Från Drottninggatan, genom Brunkebergstorg, upp på taken, ner i Gallerian och vidare till Kungsträdgården. Utvecklingen av torget tillsammans med staden innebär en viktig milstolpe för hela projektet att omvandla ett tidigare slutet och otillgängligt kvarter till en levande och öppen plats där människor vill vara, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.