När projektet Urban Escape startade 2014 var målet att skapa ett nytt kvarter med internationell attraktionskraft. Med WeWork har den målsättningen överträffats.

  • Jag är mycket glad för att WeWork kommer till Stockholm och väljer Urban Escape. Det är ett kvitto på att Stockholm och vårt kvarter står sig väl i den internationella konkurrensen, säger Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter.
     
  • Med WeWork sluter vi cirkeln och konstaterar att vi har Sveriges mest intressanta och dynamiska hyresgästmix, anser Niklas Haglund, projektchef, Urban Escape.

WeWork kompletterar kvarterets övriga hyresgäster mycket väl. Samtliga hyresgäster är internationellt framgångsrika aktörer med exceptionell drivkraft och högt utvecklingstempo.

  • WeWork är ett globalt företag med en stark lokal närvaro. Vårt Stockholmsteam ska utveckla kontorsplatser i världsklass genom en kombination av gedigen lokal kännedom och lärdomar från våra över 270 kontorsytor runt om i världen. WeWorks Norden-satsning ger tillgång till fler platser och öppnar för fler möten mellan medlemmar som vill utbyta idéer och erfarenheter, säger Wybo Wijnbergen, Nordeuropachef, WeWork.

WeWorks första Sverigekontor öppnar vid Brunkebergstorg sommaren 2019.