Arbetsplatsen som katalysator - En nulägesrapport från Epicenter och AMF Fastigheter

Den hybrida arbetsmodellen är här för att stanna och kontoret har gått från arbetsplats till samlingsplats. Den nya modellen ställer nya krav på kultur och arbetssätt och hur vi arbetar strategiskt med arbetsplatsen. Tillsammans med Epicenter har vi tagit fram rapporten om framtidens arbetsplats.

Ladda ner rapporten
Mood, Jakobsbergsgatan

Kontoret fortsätter att vara allt viktigare för att locka till sig rätt talanger och behålla värdefulla medarbetare. Efter pandemin har lokalens läge och utformning blivit en allt viktigare faktor för att locka tillbaka medarbetare från hemmakontoret och vid rekrytering.

Kontoret som strategisk resurs för tillväxt

Själva arbetsplatsen är en fråga som bör ligga högt upp på agendan hos ledningsgrupper i alla typer av bolag. Kontoret är så mycket mer än en fastighet och det är många parametrar, inte minst dess läge och sammanhang, som styr hur väl ett företag lyckas attrahera och behålla rätt kompetens. För ett bolag som växer och rekryterar blir därmed kontoret en av de absolut viktigaste frågorna att driva för att attrahera rätt talanger och behålla sina medarbetare.

 

Tillsammans med Epicenter har vi sammanställt den här rapporten, där vi har samlat insikter från runt tusen arbetstagare i Stockholmsområdet om hur de ser på arbetsplatsen idag och vilka trender de ser framåt när det kommer till kontoret som strategisk resurs. Vi har också lyssnat och lärt från några av våra hyresgäster som har arbetsplatsen högt upp på sin agenda.

 

Vi hoppas att rapporten ger dig en inblick i de frågor du som företagsledare borde driva i relation till kontoret för att du ska kunna bygga och skala ditt bolag tillsammans med ditt team. Trevlig läsning!

Vi vill att våra kontor ska vara vår usp och vår huvudsakliga arbetsplats och ser det som en del av vårt erbjudande som arbetsgivare. På så sätt lever vi också upp till vår övertygelse att personliga möten har en positiv inverkan på välbefinnande, kultur och resultat.

Maria Sonali
Head of Workplace på Epidemic Sound

Vi har sett och ser fortfarande en positiv effekt på samarbeten mellan olika team tack vare den digitala arbetsplatsen, men vi ser också att det stora kulturarbetet sker på arbetsplatsen mellan kollegor som träffas in real life. Vi vill därför kunna erbjuda alla våra kollegor en inspirerande arbetsplats där de kan mötas för samarbeten i olika kreativa team likväl som för sociala sammanhang - vart de än jobbar någonstans.

Norbert Adamek
Head of Corporate Real Estate på H&M

Rapporten Arbetsplatsen som katalysator är framtagen av Epicenter Stockholm och AMF Fastigheter. Undersökningen har gjorts i en delvis kvalitativ och delvis kvantitativ studie, bland män och kvinnor mellan 30-60 år som arbetar på kontor i Stockholm och Mälardalen i april 2022. Den kvalitativa studien har gjorts i form av djupintervjuer med representanter från H&M, Volvo Cars, Epidemic Sound, NORNORM och Roschier Advokatbyrå. 

Vy över Stockholm visionsbild

För oss är det viktigt att alltid se till våra hyresgästers och deras medarbetares behov, idag och i framtiden. Vi skapar platser där människor vill vara och det gäller arbetsplatser såväl som stadsrum. Vi vill utmana bilden om hur framtidens arbetsplats kommer att se ut och kan redan nu ana åt vilket håll vi är på väg.

Loungeyta i lokal i Femte Hötorgshuset

Vi skapar attraktiva och hållbara kontor i de bästa och mest centrala lägena i Stockholm och Sundbyberg. Med fokus på hållbarhet och långsiktig kvalitet skapar vi trygga och inspirerande miljöer och sammanhang som får dina medarbetare att trivas, mötas och prestera.