Fokus på hållbarhet för AMF Fastigheter

På AMF Fastigheter ligger vårt hållbarhetsarbete högst upp på agendan. Vi vill bidra till att staden utvecklas på ett sätt som inte belastar klimatet och möjliggöra ett hållbart liv för alla som vistas i och runt våra hus.

Mäster Samuelsgatan

För att öka takten i vårt hållbarhetsarbete är vi anslutna till Science Based Targets, som förbinder oss att följa Parisavtalets ambitionsmål för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Våra klimatmål är att vi ska minska våra absoluta utsläpp av växthusgaser med 100 % i scope 1 och 2 till och med 2030. Vi åtar oss även att minska utsläppen av växthusgaser med 67 % per kvadratmeter i scope 3 inom samma tidsperiod. Till Scope 1 räknas direkta utsläpp och till 2 och 3 indirekta utsläpp.

 

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag ser vi det som en självklarhet att ta ansvar för vårt avtryck på klimatet och miljön. Genom att driva hållbara beteenden såväl i som utanför våra fastigheter, vill bidra till att staden utvecklas på ett sätt som inte belastar klimatet och möjliggöra ett mer hållbart liv för alla som vistas i och runt våra hus.

 

Som företag har vi ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att förändra.

Våra tre fokusområden inom hållbarhet

Hållbar energi i fastigheter

Energi är en av våra största hållbarhetsutmaningar. Därför arbetar vi för att minska vår förbrukning av energi och göra våra fastigheter så hållbara och energieffektiva som möjligt. Sedan 2009 har vi minskat vår energianvändning med över 57 procent och ökat andelen fossilfri energi till 99 procent.

Social yta kontor Fatburen Södermalm Social yta kontor Fatburen Södermalm

En fastighets hela livscykel från byggnation till förvaltning och slutligen rivning påverkar miljön på olika sätt. Fastighetsbranschen står för en femtedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige och för AMF Fastigheter står lokalanpassningar för det största klimatavtrycket.  Tillsammans med våra hyresgäster arbetar vi för att anpassa deras lokaler på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi återanvänder hellre än river och bygger nytt och väljer helst hållbara och slitstarka material.

Hållbar byggnation i fastigheter

För att nå våra hållbarhetsmål måste vi göra saker annorlunda. Vi strävar efter att vara innovativa, hitta nya lösningar och se saker och ting från nya perspektiv. Vi har redan tagit många hållbara initiativ. Men vi behöver göra mer än så. Tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners behöver vi testa ny teknik, utveckla nya hållbara material och uppfinna smarta lösningar som ännu inte finns.