Ikeas klimatsmarta cityvaruhus i Gallerian

Tillsammans med Ikea skapar vi ett cityvaruhus i Gallerian där stort fokus läggs på hållbarhet och klimatsmarta lösningar. Att utgå ifrån lokalens befintliga byggnad och återanvända så mycket som möjligt för att minska klimatavtrycket är ett nytt arbetssätt för Ikea och det görs ihop med oss.

Gallerian

– Det är ett oerhört positivt arbete tillsammans med AMF Fastigheter där vi både vill utmana och utveckla, säger Rouzbeh Löfberg, teknik- och miljöchef på Ingka Groups fastighetsbolag.

 

Vi vill skapa platser där människor vill vara och göra det men minskad belastning på klimatet, och i Ikeas cityvaruhus i Gallerian är just hållbarhet i fokus. Det befintliga fastighetsbeståndet nyttjas och det som redan finns i lokalen återanvänds. Bland annat återanvänds dörrar och tak som redan finns.

 

– Kunden ska få samma goda upplevelse som alltid, men om de lyfter blicken uppåt kan de se att det finns ett parti med svart tak och ett annat som är vitt. Vi låter helt enkelt bli att göra om det, det är onödigt, säger Rouzbeh Löfberg.

Gallerian på kvällen i Stockholm City
Gallerian är AMF Fastigheters största handelsplats som lockar miljontals besökare varje år.
Ikeas klimatsmarta cityvaruhus i Gallerian
Rouzbeh Löfberg, teknik- och miljöchef på Ingka Groups fastighetsbolag. Ingka Group är den största franchisetagaren inom Ikea och driver 465 varuhus i 32 länder.

I hållbarhetsarbetet går det inte att bara se till en del, som att återanvända inredning, utan hela kedjan av produktion, behov och människors beteende behöver också lägga fokus på. Och till Ikeas nya koncept läggs en hel del fokus på de behov som besökarna har och hur det går att underlättar för kunde ta besluta som är hållbara.

 

– Det är ett nytt koncept för Ikea, där vi kommer till kunden i stället för att kunden ska ta sig ut till oss, säger Rouzbeh Löfberg.

 

De flesta besökare reser kollektivt till Stockholm City och Ikea erbjuder hållbara alternativ för att hjälpa kunder att transportera hem inköpen.

Som en del i hållbarhetskedjan arbetar Ikeas cityvaruhus i Gallerian med cirkulär handel vilket förutom gynnar miljön underlättar kundernas till miljömedvetna val.

 

– Kunderna kommer att kunna ta med och lämna sina begagnade Ikea-artiklar, som måste vara i ett visst skick naturligtvis, och få en check som de kan handla för i butiken. Vi gör så mycket vi bara kan ur ett hållbarhetsperspektiv, berättar Rouzbeh Löfberg.

Huvudentré för Gallerian
Ikeas ambition är att år 2030 bli klimatpositiva genom att minska mer i utsläpp av växthusgaser än vad värdekedjan släpper ut, samtidigt som verksamheten växer. Ett sätt att nå det här i det nya varuhuset är att ta hand om spillvärme.