Så kan AI effektivisera energiförbrukningen i fastigheter

På AMF Fastigheter letar vi alltid efter ny teknik som kan effektivisera vårt hållbarhetsarbete. AI är på väg att förändra samhället i stort och det inkluderar fastighetsförvaltning och möjligheterna till energieffektivisering. Tack vare vårt långsiktiga fokus på hållbarhet kan AI dock inte hjälpa oss, än.

Urban Escape

Cirka 40 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från fastigheter. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag jobbar vi ständigt med att minska vårt klimatavtryck. Ett sätt att göra det är genom att effektivisera vår energianvändning.

 

I våra fastigheter har vi investerat i teknik för att göra energianvändningen mer hållbar. Bland annat använder vi sedan 2009 enbart förnybara energikällor, som till exempel solenergi, spillvärme och vindkraft. Det minskar vårt klimatavtryck, samtidigt som vi erbjuder energieffektiva fastigheter till våra hyresgäster. Vårt arbete har gett goda resultat, men vi fortsätter att utforska nya sätt att göra våra fastigheter mer hållbara.

AI-test i två av våra pilotfastigheter

Sedan 2022 har vi i två pilotfastigheter, i City och Sundbyberg, undersökt om vi kan sänka energiförbrukningen med hjälp av artificiell intelligens (AI). Systemet används bland annat för att styra ventilation, kyla och värme i fastigheterna. Genom algoritmer ska AI bland annat kunna förbättra inomhusklimatet och leverera energiprognoser, vilket i sin tur kan minska energiförbrukningen med upp till 20 procent.

 

Vi har under lång tid prioriterat en hög teknisk standard i våra fastigheter. Tack vare kompetenta medarbetare, som våra fastighetstekniker, har vi i vårt dagliga arbete hittat sätt att göra våra byggnader energieffektiva. Det här proaktiva arbetet har redan resulterat i stora besparingar. Därför kan vi inte förvänta oss samma storartade effekt från AI som andra fastighetsbolag kan.

Potential att minska energiförbrukningen framåt

Med den snabba utvecklingen har AI en enorm potential att minska energiförbrukningen i hela samhället. Trots att det inte gav oss tillräckliga resultat just nu, är vi övertygade om dess betydelse för användning inom energibesparingar i framtiden. I våra pilotfastigheter har vi dessutom fått nya insikter om våra tekniska system, vilket gjort att vi har identifierat ytterligare områden med förbättringspotential. Vårt nästa steg med AI är att ytterligare öka kunskapen om tekniken för att kunna hantera den på rätt sätt.

Ljusgård i entrén Landsvägen 50 Sundbyberg
I en av våra fastigheter i Sundbyberg testas AI.
Hållbar energi i fastigheter

Energiförsörjningen är en av våra viktigaste hållbarhetsutmaningar. Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en tredjedel av energianvändningen i Sverige och som fastighetsbolag spelar vi en viktig roll i att minska den till fördel för klimatet och kommande generationer. Vi arbetar intensivt med det här – ett arbete som gett resultat.