Hållbar innovation

Vi befinner oss i en omfattande klimatutmaning och för att vända utvecklingen behöver vi vara innovativa. En mängd hållbara initiativ har redan tagits. Men vi behöver göra mer än så. För att nå våra högt ställda klimatmål behöver vi vara innovativa och tänka nytt. Tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners behöver vi testa ny teknik, utveckla nya hållbara material och uppfinna smarta lösningar som ännu inte finns.

Våra fokusområden för hållbar innovation

Som ett av Sveriges största fastighetsföretag kan vi påverka och skapa verklig förändring. För att skynda på vår egen utveckling och samtidigt driva hållbara beteenden hos våra hyresgäster har vi identifierat ett antal fokusområden där vi satsar extra mycket på hållbar innovation.

Bikupa

1. Hållbara fastigheter

Med modern teknik kan vi sänka energianvändningen och våra miljöcertifierade fastigheter blir alltmer anpassningsbara och energieffektiva. Men vi behöver göra mer än så. Vi behöver utveckla ny teknik som inte bara minskar utsläppen från våra fastigheter, utan även minskar koncentrationen av koldioxid i atmosfären.

2. Verktyg som driver hållbara beteenden

Vi behöver också utveckla fler verktyg och produkter som driver hållbara beteenden och hjälper våra kunder att nå sina klimatmål. Vår klimatportal och våra klimatkalkyler är exempel på enkla och smarta verktyg som hjälper våra hyresgäster att både bli medvetna om och minska sitt klimatavtryck. Att ta fram konkreta lösningar som skapar riktig förändring är avgörande för vår planets överlevnad och vi kommer att lägga ännu mer kraft på detta.

3. Hållbara lokalanpassningar

Att aktivt arbeta för att minska våra lokalanpassningars klimatpåverkan är en central del av vårt hållbarhetsarbete. Våra lokalanpassningar gjorde ett större klimatavtryck år 2020 än all den energi som gick åt till elförbrukning, värme och kyla i alla våra lokaler. Genom medvetna och genomtänkta val är det redan nu möjligt att göra lokalanpassningen smartare och mer hållbar. Det här är ett prioriterat område för oss där vi hela tiden tänker nytt och testar nya lösningar för att belasta klimatet så lite som möjligt.

4. Innovativa materialval

Eftersom materialvalet står för en stor del av vårt klimatavtryck är det här ett av våra viktiga innovationsområden. Arbetet med klimatfrågan gällande material och produktionsmetoder är i sin linda, men vi måste alla hjälpas åt för att vända den negativa klimatutvecklingen. Som fastighetsägare kan vi driva på efterfrågan på mer hållbara material. Det finns utrymme för fler innovativa alternativ och vi är ständigt på jakt efter spännande och nyskapande initiativ. Till exempel börjar vi inom nyproduktion att överväga trä som alternativ till cement, eftersom trä är ett helt förnyelsebart byggmaterial. Även vid ombyggnationer och lokalanpassningar ser vi potential att arbeta på ett mer hållbart sätt med våra material.

Fikarum Magnus Ladulåsgatan

5. Återbruk

Den cirkulära ekonomin måste utvecklas inom fastighetsbranschen och vi behöver skapa incitament för att ta tillvara på och återvinna uttjänta väggar, glaspartier, armaturer och golv och ge dem ett nytt liv. Redan nu arbetar vi med att återvinna material vid våra lokalanpassningar och vi fortsätter hela tiden att experimentera och tänka nytt inom det här området.

6. Hållbara stadsrum

Vi som arbetar i fastighetsbranschen har en betydelsefull roll att spela i utvecklingen mot hållbara stadsrum och städer. Det är vår inställning och våra krav som hjälper till att forma inte bara framtidens fastigheter, utan även stadsrummet. Här spelar inte bara miljömässig hållbarhet, utan även trygghet och social hållbarhet en viktig roll.

 

Staden och stadsrummet är i ständig förändring. I framtidens hållbara städer kommer handelsplatser och kontor inte att se ut som idag. Därför är affärsutveckling ett viktigt fokusområde, där vi kontinuerligt utforskar nya sätt att tänka kring vår affär och samtidigt lanserar nya tjänster som driver hållbara beteenden och stödjer våra kunders affär. Med våra nya idéer och initiativ bidrar vi till tryggare, hållbarare och mer levande platser för stadens invånare och besökare.

För att nå våra klimatmål måste vi tänka nytt. Tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners behöver vi prova idéer och lösningar som ännu inte sett dagens ljus. Vi behöver testa ny teknik, utveckla nya hållbara material och fånga upp nya möjligheter. Vi behöver göra allt vi kan för att hitta nya vägar mot en mer hållbar framtid, för både nuvarande och kommande generationer.

Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter