I pilotfastigheten Fatburen testas nya klimatsmarta lösningar

Fastigheten Fatburen på Södermalm är utvald som pilot för att testa nya hållbara arbetssätt i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Tillsammans med samarbetspartners och våra hyresgäster sänker vi vårt klimatavtryck.

Fatburen

När fastigheten Fatburen köptes av AMF 2016 kom den med en rik historia – i huset fanns från början en korvfabrik som stod på en uttorkad sjö. Idag är Fatburen, som ligger i hjärtat av Södermalm, en toppmodern och hållbar fastighet som bland annat samlar spelutvecklare, arkitekter och restauranger.

 

Att ha hållbara kontor och att sänka klimatavtrycket är en självklarhet för både oss och våra hyresgäster. År 2022 valde vi ut Fatburen som en av två pilotfastigheter där den senaste metodiken och tekniken inom hållbarhet ska testas och utvärderas. Arbetssätten ska gå i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.

 

Vi arbetar aktivt med klimat- och hållbarhetsfrågan i alla våra fastigheter, men genom att välja ut pilotfastigheter kan vi arbeta ännu mer strukturerat med att testa nya lösningar och samtidigt mäta resultatet för att hela tiden lära oss. I Fatburen testas lösningar som sedan utvärderas för att se om de lämpar sig för att införa i större skala i resten av fastighetsbeståndet.

Fatburen är en bra pilotfastighet

Fatburen är en stor fastighet där det i princip alltid pågår en lokalanpassning. Det betyder att vi kan förvara byggmaterial i huset som sedan snabbt kan komma till användning i senare projekt.

 

För att minska klimatavtrycket i projekten behöver vi se till helheten, men också detaljerna, ner på byggdelsnivå. Vilket klimatavtryck har en matta? Hur mycket påverkar det slutresultatet om man målar om köket istället för att sätta in ett nytt? Det hjälper oss och hyresgästen att göra hållbara lokalanpassningar. Anne-Lill Lindholm är chef för projektledning inom bygg hos oss och arbetar med att utveckla metoder och arbetssätt för lägre klimatavtryck i projekten.

 

– Det är häftigt att vi kan återbruka så brett, allt från elkablar till köksstommar och glaspartier. Vi testar också nya material med lägre klimatpåverkan, som reglar i papp eller belysningsarmaturer i trä. Vi är också noga med att inte riva väggar i onödan, utan behåller rumsbildningen så långt det går, säger Anne-Lill.

Anne-Lill Lindholm AMF Fastigheter
Anne-Lill Lindholm, chef för projektledning bygg på AMF Fastigheter.

Långsiktiga samarbeten är gynnsamt

Vi hjälper våra hyresgäster med klimatkalkyler och genom att redan tidigt i projekten göra en klimatkalkyl kan hyresgästen löpande se hur olika val påverkar det totala avtrycket. Det hjälper hyresgästen att fatta mer hållbara beslut som gör att vi tillsammans sänker vårt klimatavtryck. Ett bra samarbete med hyresgäster och andra samarbetspartners som konsulter, entreprenörer och leverantörer är en förutsättning för att lyckas. Det är också en stor fördel att jobba med långsiktiga samarbeten där vi gemensamt lär oss vad som historiskt funkat, och vad som behöver utvecklas och bli bättre.

 

Vi jobbar dagligen med att skapa goda förutsättningar och bygga teamet kring våra lokalanpassningar och teknikprojekt. Engagemang är otroligt viktigt, liksom att sätta en arbetsgrupp där viljan finns hos varje individ att våga testa nytt och utmana. Det är i samarbete med andra som vi hittar nya vägar för att sänka klimatavtrycket i våra fastigheter.

Flygfoto över Medborgarplatsen och fastigheten Fatburen på Södermalm

Här hittar du alla våra lediga lokaler på Södermalm. Söder är den givna platsen för det kreativa kontoret. Här blandas arkitekter, formgivare och spelinnovatörer från Stockholms kreativa branscher med Söders trendiga utbud av nöje och mat.