Hållbara tips till dig som hyresgäst

På AMF Fastigheter gör vi allt för att minska vårt klimatavtryck. Men för att lyckas nå våra högt ställda hållbarhetsmål behöver vi hjälp från våra hyresgäster.

Här har vi samlat några av våra bästa tips på vad du som hyresgäst kan göra för att minska ditt klimatavtryck tillsammans med oss.

Hyresgäster från Right Sand Brands i Stockholmsverken

1. Lokalanpassa hållbart

Att bygga om eller anpassa en lokal kan ge ett stort klimatavtryck. Men genom medvetna och genomtänkta val är det möjligt att göra lokalanpassningen mer hållbar.

 

  • Om det går, behåll de befintliga installationerna såsom ventilation och el.
  • Klimatavtrycket från mattor och golvmaterial skiljer sig mycket åt.
  • Välj hållbara material eller, allra helst, behåll de befintliga.
  • Glaspartier kan innebära stora utsläpp. Se om du kan flytta och återanvända de som finns i lokalen i stället för att sätta in nya.
  • Tänk cirkulärt och använd det som redan finns.
Avloppsvärmeväxlare i MOOD

2. Håll koll på kontorets klimatavtryck

När ni ser de exakta siffrorna på ert klimatavtryck kommer ni bli mer motiverad att påverka det. Tack vare vår plattform Klimatportalen kan du som hyresgäst hålla koll på er miljöpåverkan från lokalerna ni hyr. Det interaktiva verktyget gör det enkelt att läsa av hur mycket energi eller vatten som görs av med i lokalen på daglig basis.

Bygge i kontorslokal

3. Gör en klimatkalkyl

Material, transporter, installationer och energi – ett byggprojekt påverkar klimatet i alla led i processen. Om du ska flytta till en ny lokal är det därför bra att göra en klimatkalkyl, som tydligt visar hur olika val påverkar den totala mängden utsläpp av växthusgaser.

Vindkraft förnybar energi

4. Använd förnybar energi

Solceller på taket, fjärrvärme, geoenergi och spillvärme. Som hyresgäst kan du göra ett aktivt val för att göra din energianvändning mer hållbar, till exempel  genom att bara köpa grön el eller värma upp kontoret med andra förnybara energikällor.

Cykel utanför fontän i Sergels torg

5. Skapa en hållbar vardag på kontoret

Allt ni gör för miljön på kontoret, gör skillnad. Uppmuntra alla på jobbet att göra vad de kan för att minska ert klimatavtryck och leva mer hållbart. Källsortera soporna, sänk värmen, förvandla matresterna till blomjord, sätt upp bikupor på taket, släck lamporna när ni går ut från konferensrummet och ta cykeln i stället för bilen till jobbet. Små saker som ger stora resultat när alla gör dem varje dag.