Klimatportalen

Klimatportalen driver hållbara beteenden och stöttar AMF Fastigheters hyresgäster i deras hållbarhetsarbete. Genom Klimatportalen kan hyresgästerna se sin energiförbrukning och miljöpåverkan.

Med hjälp av vår plattform Klimatportalen kan AMF Fastigheters hyresgäster enkelt följa sin miljöpåverkan och plattformen underlättar hyresgästernas arbete att reducera sin miljöpåverkan. Den interaktiva portalen visar hur mycket vatten och energi som förbrukas varje dag. Klimatportalen gör det lättare för hyresgästen att analysera företagets miljöpåverkan och hjälper företaget att börja ändra vanor för att nå uppsatta klimatmål, som på sikt kan ge mycket stor effekt på klimatavtrycket.

Klimatportalen stöttar hyresgäster i hållbarhetsarbetet

Många företag sätter idag sitt hållbarhetsarbete högt på agendan. Medarbetarna förväntar sig att företaget de jobbar på tar ett ansvar för att minska sitt klimatavtryck. För de här företagen är Klimatportalen en stor hjälp i vardagen. Klimatportalen driver hållbara beteenden och stöttar våra hyresgäster i deras hållbarhetsarbete. Arbetsplatsens energiförbrukning och miljöpåverkan kan visas upp på en stor skärm i entrén för att visa resultat och tydliggöra hur prioriterat hållbarhetsarbetet är.

 

Utvecklingen av portalen har skett i nära dialog med våra hyresgäster för att verktyget så långt som möjligt ska anpassas efter hyresgästernas behov.

Hållbarhet Microsoft Klimatportalen
Kaj Tekari, Facility Manager, RE&F och Felicity Brown, Senior Portfolio Manager, RE&F.

Klimatportalen – ett viktigt verktyg för Microsoft

Microsoft ville ha ett kontor i en mer miljövänlig lokal och flyttade 2019 in i kvarteret Urban Escape i Stockholm City. Genom Klimatportalen kan de enkelt följa målet att reducera sin miljöpåverkan. ”Klimatportalen gör att alla blir mer medvetna om sina klimatavtryck i huset och kan följa med på resan”, säger Felicity Brown, Senior Portfolio Manager, RE&F.

Klimatfrågan har stått högt upp på agendan för Microsoft i många år. Det var ett aktivt beslut att flytta till en mer klimatsmart lokal och i stort sett allt i deras Stockholmskontor är valt utifrån ett klimatvänligt perspektiv – därför var AMF Fastigheter ett självklart val när de 2019 bytte lokaler.

Klimatportalen används på daglig basis

Genom Klimatportalen kan Microsoft, på en daglig basis, följa sin miljöpåverkan. På plattformen kan de rapportera och följa upp miljöpåverkan från lokalerna de hyr och enkelt avläsa hur mycket energi som har gått åt.

 

– Klimatportalen är ett väldigt bra verktyg och en naturlig fortsättning på vårt hållbarhetsarbete. En av de stora fördelarna med plattformen är att den är så interaktiv och uppdateras regelbundet. Det gör det lättare för oss att gräva djupare i vår miljöpåverkan och nå de mål vi har satt upp, säger Felicity Brown, Senior Portfolio Manager, RE&F.

 

Skärmen i entrén och portalen som visar deras energiförbrukning och miljöpåverkan menar Kaj Tekari, Facility Manager, RE&F och Felicity Brown haft en tydlig effekt. De förklarar att det bidragit till att höja medvetenheten om hur stor betydelse vardagshandlingar har för miljön.

 

– Det gör att vi reflekterar mer över olika handlingar, som till exempel vilken effekt det har att höja eller sänka temperaturen på kontoret och att släcka lampan när du lämnar ett rum, säger Kaj Tekari och förklarar att det blir så lätt att förstå när man ser de exakta siffrorna. Då kan du se ditt klimatavtryck med egna ögon.

 

Kaj Tekari tror att dagens medarbetare förväntar sig att företagen aktivt arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp.

 

– På Microsoft har vi experter inom hållbarhetsarbetet som hela tiden tittar på hur vi kan utvecklas och ger oss råd. Vi sätter det här högt på agendan, det är väldigt viktigt, säger han.

Fastigheter har en så hög energiförbrukning att det borde ligga i varje hyresvärds intresse, där kan de göra skillnad. Det är väldigt viktigt att de har det här fokuset. Klimatportalen gör att fler människor blir medvetna om sin miljöpåverkan och kan få en möjlighet att välja rätt. Ju fler som får det, desto bättre.

Felicity Brown
Senior Portfolio Manager, RE&F.

Är du hyresgäst hos AMF Fastigheter och vill veta mer om Klimatportalen? Kontakta ditt fastighetsteam eller mejla för att få veta mer.

Klimatportalen,