Vi ska möjliggöra och driva hållbara beteenden

Som ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF är vårt övergripande uppdrag att bidra till en stabil avkastning för AMF:s sparareEtt sådant värdeskapande över tid förutsätter en långsiktigt hållbar strategi, där ansvarstagande för människor och miljö är självklara delar. Vi vill vara mer än ett fastighetsbolag som hyr ut kvadratmetrar.  

Vi vill bidra till att staden utvecklas på ett sätt som inte belastar klimatet och miljön, och vara en del i samhällets utveckling. Genom att se bortom våra fastigheter vill vi möjliggöra ett mer hållbart liv för alla som vistas i och runt våra hus.  

För att nå våra mål måste vi våga göra saker annorlunda. Vi strävar efter att vara innovativa, hitta nya lösningar och se saker och ting från nya perspektiv. Tillsammans med våra hyresgäster, kunder, samarbetspartners och staden skapar vi platser där människor vill vara.  

Skarpa mål och en tydlig riktning framåt 

Samarbete är en förutsättning för en hållbar framtid, och vi är anslutna till flera initiativ och forum där vi genom samverkan och gemensamt lärande hittar nya vägar framåt. Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council och Mats Hederos, vd för AMF Fastigheterär sedan 2020 med i styrelsen. 

Vi använder de globala målen inom Agenda 2030 som en plattform för att styra och prioritera i vårt hållbarhetsarbete. Genom att identifiera de mål där vi ser att vi har störst möjlighet att bidra skapar vi en tydlig riktning framåt.   

2019 ökade vi takten i vårt klimatarbete genom att ansluta oss till initiativet Science Based Targets. Science Based Targets ger oss stöd att sätta skarpa klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Åtagandet ställer hårda krav på oss och på vårt samarbete med leverantörer, kunder och samarbetspartners.

Våra fokusområden

Vår ambition är att hållbarhet ska vara en integrerad del av verksamheten och genomsyra allt vi görFör att arbeta effektivt och strukturerat med hållbarhetsfrågorna har vi identifierat fyra prioriterade fokusområden: Ledarskapet, Affären, Staden och människan och Huset. I högermenyn/nedan kan du läsa mer om våra fokusområden och hur vi arbetar för att skapa nytta, både nu och i framtiden.

Årsberättelsen och hållbarhetsarbete 2020

I vår årsberättelse för 2020 presenterar vi verksamhetsåret i siffror samt det hållbarhetsarbete som har gjorts under året. Året skildras utifrån våra fyra fokusområden Staden, Affären, Ledarskapet och Husen.
Läs mer om verksamhetsåret 2020 här.