År 2020 medförde utmaningar för många branscher, även fastighetsbranschenPandemin har på kort tid haft stor påverkan på stadsrummet, handelsplatsen och kontoret. I årsberättelsen redogör vi för vårt arbete att möta dessa förändringar. 

Vi synar även trender och spaningar framåt. Pandemin accelererade den redan pågående transformationen inom handeln och kontor men satte samtidigt ljuset på vikten av fysiska möten och platser.  

Läs mer om verksamhetsåret 2020 här.