Som en av Sveriges största fastighetsägare är vår ambition att våra fastigheter ska bidra till utvecklingen mot en mer hållbar stad. Därför är det en självklarhet att se över inte bara energianvändning utan även vattenanvändning, avfallshantering och materialval.