Ledarskap

På AMF Fastigheter uppmuntrar vi självledarskap och ser
vikten av den personliga utvecklingen. Under våren har vi
därför genomfört utbildningar för hela företaget med fokus
på verktyg för att kunna ge feedback, arbeta med sitt eget
mindset och personlig effektivitet. Vi har även genomfört
teamdialoger med syftet att underlätta kommunikation
och skapa trivsel. Eftersom ett arbetssätt baserat på
självledarskap ändrar den traditionella chefsrollen har
vi under året även arbetat med att stärka vårt coachande
ledarskap.

Jämställd arbetsplats

Vi är övertygade om att olikheter berikar vår verksamhet,
skapar bättre förståelse för våra kunder och gör oss
till en bättre arbetsgivare. Därför gör vi alltid en teamoch mångfaldsanalys vid varje rekrytering och vi har
som mål att en av tre slutkandidater ska vara av det
underrepresenterade könet. Den årliga lönekartläggningen
är också ett viktigt verktyg för att förebygga eventuella
löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi är glada över att
vi har en övergripande bra balans mellan kvinnor och män,
även i chefsledet och styrelsen.

Intern kompetenshöjning och ökad medvetenhet

För att vi ska kunna ligga steget före och fortsatt vara
relevanta under nästkommande år så startade vi under
2019 ett arbete med kompetenskartläggning för framtiden.
De områden vi har identifierat i kartläggningen och som
vi kommer att fokusera på under kommande år är språk,
projekt och hållbarhet. Under 2019 har vi arbetat internt
med hållbarhetsutbildningar och tittat på nya sätt att
engagera våra medarbetare. Läs till exempel mer om vår
klimatutmaning med appen Deedster här intill.

Feedback för vidareutveckling

Under året har vi vidareutvecklat vårt eget kontor för
att skapa en inkluderande och livfull kontorsmiljö där
nätverkande och samarbeten är en naturlig del. I samband
med det lät vi även kontakten med våra kunder få en central
plats på vårt kontor med den så kallade Servicehuben. Vår
serviceanmälan var tidigare extern men genom att själva ta
hand om den dagliga kontakten med kunderna knyter vi dem
närmare verksamheten. Den nya Servicehuben har redan gett
oss insikter om våra kunders vardag som hjälper oss att vara
relevanta och att fortsätta utveckla vår affär.