På Sweden Green Building Councils föreningsstämman den 14 maj valdes Mats Hederos, vd AMF Fastigheter och Petra Krüger, Sverigechef på NCC Property Development, in i styrelsen.

”Det känns både hedrande och kul att få förtroendet att bli invald i Sweden Green Building Councils styrelse. Som jag ser det är hållbarhetsfrågan helt avgörande, och lyckas vi inte få ned vårt klimatavtryck är det inte mycket annat som spelar någon roll. Jag ser därför mycket fram emot att engagera mig i det viktiga arbete organisationen gör”, säger Mats Hederos.

Sweden Green Building Council har strategiskt viktig fas framför sig, med avgörande frågor kring organisationens framtida utveckling och hur man ska stödja och stärka ett hållbart samhällsbyggande. Krüger och Hederos ersätter två avgående ledamöter i styrelsen (Thorbjörn Hammerth, Vätterhem och Henrik Saxborn, Castellum) och för valberedningen har det varit viktigt att behålla kompetensen från bostads- och fastighetsbranschen.

Läs mersgbc.se