Bolagsledning

Thomas Erséus, VD

Helena Molinera, HR-chef AMF Fastigheter

Helena Molinero, Chef HR

Fredrik Ronvall, Chef Fastighetsinvesteringar

Per Strömblad AMF Fastigheter

Per Strömblad, Chefsjurist

Marie Barkman, vice VD, Ekonomi- och stabschef

Magnus Behrenfeldt, Chef Stadsutveckling

Anna Gissler AMF Fastigheter

Anna Gissler, Chef Marknad & Kommunikation

Johan Lindskog, Chef Projektutveckling

Styrelse

Katarina Romberg, Styrelseordförande och Chef Alternativa investeringar på AMF Tjänstepension

Amelie Barnekow Söderberg, Styrelseledamot & Strategisk rådgivare

Monica von Schmalensee, Arkitekt

Caroline Mörner, Personalrepresentant, Forena

Agneta Jacobsson, Partner Outpoint AB

Henrik Saxborn, Styrelseledamot

Lisa Engvall, Personalrepresentant, SACO