För leverantörer

Vi värnar vi om goda, sunda och hållbara samarbeten med våra leverantörer. Här hittar du alla våra faktureringsadresser samt info om hur du som leverantör fakturerar till oss och uppförandekod.

Du som leverantör bidrar till att AMF Fastigheters verksamhet drivs på ett hållbart sätt ur samtliga viktiga aspekter såsom ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Därför är det viktigt att alla våra leverantörer lever upp till våra värderingar och krav.

Faktureringsadresser

Vi önskar att du som leverantör skickar fakturan som e-fakturafil, i andra hand som pdf-faktura. Alla fakturor som skickas till oss ska ställas till den gemensamma fakturaadressen och innehålla fastighetsbolag, fastighetsnummer samt ”Er referens”. Om någon uppgift saknas kommer fakturan tyvärr returneras.

 

Bolagsnamn
Box 70401
Fastighet xxx
107 25 Stockholm

 

Er referens ska se ut som något av nedan alternativ:

 

  • Alternativ 1: Er referens: 1699901
  • Alternativ 2: Er referens: Annan av Beställaren angiven referens tex Media
  • Alternativ 3: Er referens: Anders Andersson

 

E-faktura

E-fakturorna ska skickas till respektive bolags GLNnr (se excel-specifikation fakturaadresser). I filen måste fastighetsnummer ingå, sedan ber vi er ange projektnummer eller beställarens namn i motsvarande fält för ”er referens”. Vår tjänsteleverantör är Pagero.

 

Pdf-faktura
Som leverantör har du också möjlighet att skicka dina fakturor till AMF Fastigheter som pdf-fil på [email protected]. Kom ihåg att det inte går att skicka med bilagor tillsammans med pdf-fakturor samt att påminnelser för fakturor behöver skickas i pappersformat (använd inte e-postadressen).

 

Viktigt att ställa ut fakturan på rätt fastighetsbolag
För att undvika förseningar och onödigt administrativt arbete är det oerhört viktigt att varje faktura ställs till rätt bolag. Om du är osäker, öppna bolagslistan nedan och sök upp den fastighet som arbetet avsett.

Ladda ner våra uppförandekod för leverantörer

AMFs uppförandekod leverantörer