Tillsammans utvecklar vi staden

Tillsammans med retailers, krögare, hyresgäster, Stockholms stad och andra samarbetspartners skapar vi hållbara och trygga kvarter med handel, gator och stråk som skapar identitet och inspiration. Platser där människor vill vara och där människor kan arbeta, umgås och leva - dygnet runt.

Femte Hötorgshuset

Viktiga samarbeten för levande och hållbara kvarter

På AMF Fastigheter arbetar vi i nära samarbete med många branscher som är viktiga för Stockholms utveckling. Genom att samverka och lyssna in både företagens och stadens behov kan vi hjälpa både företagen och Stockholm som stad att växa och utvecklas.

 

Vår kärlek till staden och dess människor är vår drivkraft. Vi har en stark tro till att kultur, kreativitet och innovation är viktiga katalysatorer för stadens utveckling.

 

Lönsamhet och samhällsnytta är också andra starkt lysande ledstjärnor när vi skapar nya platser och kluster. Tillväxten och jobben i Stockholm och Sverige är viktiga för våra affärer. Därför bygger och förvaltar vi inte bara hus, utan skapar platser med spännande innehåll som stärker både oss och staden. Hållbarhet är en central del av allt vi gör och utvecklar.

Fiskdisk i Fältöversten
Klimatneutrala innerväggar AMF Fastigheter
Ett exempel på samverkan mellan olika branscher är våra innovativa klimatneutrala innerväggar som vi tagit fram i samverkan med tre greentechbolag för att sänka koldioxidutsläppen vid byggnation och lokalanpassningar.

Samverkan för snabbare klimatomställning

Genom att tänka långsiktigt och samverka med aktörer inom olika branscher kan vi accelerera klimatomställningen och ställa om till ett utsläppsfritt samhälle. För att uppnå våra högt ställda klimatmål samarbetar vi med innovativa bolag inom hållbarhet och digitala lösningar, näringslivet, kommuner och andra fastighetsbolag.

 

Tillsammans kan vi bidra till omställningen och dela erfarenheter och lärdomar med varandra. Omställningen till ett utsläppsfritt samhälle är ingen konkurrenssituation. Genom olika samverkansprojekt kan vi visa vägen mot mer hållbara beteenden och tillsammans skynda på arbetet mot ett utsläppsfritt samhälle.

Stockholms stad

Vi har ett nära samarbete med staden kring utvecklingen av Stockholm och stadens centrala delar. Hela idén med Urban Escape utgick exempelvis från ambitionen att göra en viktig del av city mer trygg och ge plats för utveckling av så väl näringsliv som kultur och mellanmänskliga möten.

Sommargågata för levande platser

Vi vill bidra till ett stadsliv som ökar stadens attraktionskraft och människors välmående. Det gör vi bland annat genom konst och kultur i det offentliga rummet. För en hållbar stadsutveckling är det lika viktigt med det som händer mellan husen som i husen, för det är på gator och torg som människor möts. När vi skapat sommargågatan på Jakobsbergsgatan har visionen varit att levandegöra gaturummen, öka tryggheten i en urban miljö och inspirera till umgänge och samtal mellan människor. Genom färgstarka segel, växter, bänkar och konst på gågatan vill vi bidra med trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. Sommargågatorna är ett samverkansprojekt som initierats av Stockholms stad och Trafikkontoret.

Konst med Pappas pärlor i Stockholmsverken

Kulturen

Konst och kultur är viktiga för att skapa platser där människor trivs och vill vara. Genom att satsa på konst på våra platser vill vi inspirera och bjuda in till nya samtal och möten mellan människor. Vi samarbetade exempelvis tidigt med olika konstnärer och andra kulturaktörer i MOOD Stockholm, Urban Escape och Stockholmsverken för att skapa identitet till platserna och konsten skulle vara tydliga monument med koppling till omgivningen.

Näringslivet

Vi arbetar tillsammans med näringslivet och olika branscher för att förstå deras förutsättningar och behov. Genom att skapa ett relevant innehåll i våra fastigheter och kvarter har vi bidragit till att stärka företag och branscher som är viktiga för Stockholms utveckling. Vi har bland annat arbetat nära:

 

Entreprenörer och techbranschen
Våra samarbeten med Epicenter och SUP46 har hjälpt oss skapa förutsättningar för innovation och digital utveckling.

 

Restaurangbranschen
Med matkoncept som Teatern och MOOD, har vi inte bara skapat nya matdestinationer utan förändrat hela perceptionen av ett område.

 

Dataspelsbranschen
Med vår mötesplats i Stockholmsverken på Södermalm skapar vi förutsättningar för dataspelbranschens kompetensförsörjning.

 

Klädbranschen
Med vårt projekt The Lobby har vi tillsammans med handlare och andra aktörer provat nya affärsmodeller för att förstå handelns utmaningar och möjligheter.

 

Musikbranschen
Tillsammans med Pophouse har vi skapat Space – ett digitalt kulturcenter i hjärtat av Stockholm.

Space gaming i Femte Hötorgshuset