År 2023 var anpassningens år

Mood

AMF Fastigheters årsberättelse 2023 i korthet

Vår årsberättelse berättar om viktiga händelser under året och om vårt viktiga hållbarhetsarbete. Under 2023 gjorde vi Nordens största fastighetsaffär, började rekrytera på ett nytt sätt och sökte efter förmågor, vi fick anpassa oss till en ny ekonomisk verklighet och stora projekt som utvecklingen av Marievik och Jakobsbergsgatan 24 tog verkligen fart.

Nyckeltal från 2023

3 485 miljoner kronor

Intäkter, +7,4% jämfört med 2022. Driftnetto 2 419 miljoner kronor, +9,2% jämfört med 2022

639 000 kvadratmeter

Uthyrbar yta

78 miljarder kronor

Fastighetsvärde

97 %

Miljöcertifierat fastighetsbestånd

8 %

Minskat koldioxidutsläpp

Samtal med vd Thomas Erséus

År 2023 var på många sätt utmanande – för fastighetsmarknaden, för det svenska samhället och för världen i stort. Som många andra bolag fick vi snabbt anpassa oss till en ny ekonomisk verklighet.

 

– Jag sammanfattade 2022 som uppvaknandets år och i samma andra tror jag att 2023 skulle kunna sammanfattas som ett anpassningens år. Det är sannolikt det första av en rad år där vi som individer, verksamheter och samhälle kommer att behöva anpassa oss till en ny ekonomisk verklighet. De förutsättningar som har rått under de senaste tio åren gäller inte längre och kommer sannolikt inte tillbaka, i alla fall inte på länge.

 

Det kommer emellertid att uppstå möjligheter för välskötta bolag och då befinner sig AMF Fastigheter med sin starka balansräkning i en styrkeposition.

 

– Än så länge befinner sig marknaden på ett sluttande plan och vi har ännu inte sett botten, men som historien har visat finns det stora möjligheter att göra bra affärer även i sämre tider. Har man ett stadigt bygge står man mer motståndskraftigt när marknaden skakar. Det menar jag att AMF Fastigheter har gjort under året.

 

Samtidigt fanns många ljuspunkter. Några sådana var detaljplanen för utvecklingen av Marievik som vann laga kraft och där en ny stadsdel är redo att växa fram, påbörjandet av flytten av vårt eget kontor in i mötesplatsen Mood, där framtidens arbetsplats labbas fram, och självklart årets största fastighetsaffär i Norden när AMF sålde en del i kvarteret Urban Escape till AP7.

Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter

Insikten om kontorets betydelse som mötesplats och kulturbärare samt hur det kan utformas för att stötta en verksamhet har vuxit på senare tid.

Thomas Erséus
Vd AMF Fastigheter
Thomas Erséus vd AMF Fastigheter
Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter.

AP7 - årets största fastighetsaffär

Ett av de större stadsutvecklingsprojekten i centrala Stockholm på senare år är omvandlingen av Urban Escape. Kvarteret vid Brunkebergstorg har blivit en av kronjuvelerna i Stockholm citys affärs- och handelskvarter.

 

– Urban Escape har ett av Stockholms mest attraktiva och intressanta lägen, något som är viktigt för våra hyresgäster, nuvarande och kommande, för att kunna attrahera framtida talanger. Innerstaden har en stark dragningskraft med sitt utbud av hotell, arbetsplatser, handel, restauranger och kultur. Den bilden bekräftas av att banker som tidigare valt att lämna innerstaden etablerar hubbar här för att attrahera kompetenta medarbetare, säger Marie Barkman, vice vd AMF Fastigheter.

 

När Sjunde AP-fonden 2023 förvärvade delar av Urban Escape blev det årets största fastighetsaffär i Norden. Genom affären får vi nu en unik möjlighet att fortsätta utvecklingen av Urban Escape, och den nya ägarstrukturen säkerställer platsens fortsatta attraktivitet och dynamik under en lång tid framöver.

 

– Jag kan inte tänka mig någon bättre att ingå partnerskap med än AP7. Jag ser fram emot att sitta i samma styrelserum som AP7 och AMF för att tillsammans driva vidare utvecklingen av Urban Escape, och framför allt att fortsätta skapa värde för både Stockholm och Sveriges pensionärer, säger Marie.

 

– När AP7 uttryckte intresse för att bli delägare i Urban Escape såg vi det som en möjlighet att fortsätta driva och utveckla kvarteret tillsammans med en likasinnad, engagerad svensk investerare, säger Katarina Romberg, ordförande i AMF Fastigheters styrelse och chef för alternativa investeringar på AMF.

Marie Barkman vice vd
Marie Barkman, vice vd AMF Fastigheter och sedan hösten 2023 vd för bolaget Urban Escape KB.

”Den höga inflationen påverkar oss alla”

De senaste åren har på flera sätt varit utmanade för fastighetsbranschen och marknaden. Vi har stött på svårigheter från omvärlden som har varit svåra att påverka, men på AMF Fastigheter har vi försökt hantera dem genom att göra kloka, medvetna och långsiktiga val. I en mer komplex marknad har det också varit viktigt att ta vara på de affärsmöjligheter som uppstått, i våra affärer, projekt och uthyrningar.

 

För oss har det inneburit högre kostnader för drift och underhåll. Samtidigt har vi justerat hyrorna i våra avtal för att följa med inflationen och täcka dessa ökade kostnader.

 

– Vår fastighetsportfölj har visat sig vara väl positionerad i det tuffare marknadsklimat som råder, mycket tack vare att vi har moderna fastigheter i geografiskt attraktiva lägen, säger Fredrik Ronvall, chef för fastighetsinvesteringar på AMF Fastigheter.

Hållbarhetsarbetet intensifierades och mål överträffades

Under året intensifierades hållbarhetsarbetet, både i projekten och genom nya arbetssätt och samarbeten. Koldioxidutsläppen minskade under året med 8 procent och vi har nu 97 procent miljöcertifierade fastigheter. Hållbarhetsmålen inom energi och taxonomi överträffades. Vi fortsätter att följa den färdplan som har tagits fram enligt Science Based Targets och som ska bidra till en minskning av vårt klimatutsläpp i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

 

– Vi fortsätter att följa vår färdplan med väl definierade hållbarhetsmål och vi kan konstatera att utfallet 2023 ligger i linje med färdplanen, bland annat tack vare en utarbetad metodik i våra byggprojekt och med regelbunden uppföljning. Mycket arbete återstår och inför 2024 har vi utökat hållbarhetsmålen ytterligare. Framöver kommer vi att ha ett stort fokus på cirkulärt byggande, där både vi och branschen som helhet har mycket kvar att göra, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter.

Sergels torg

Samverkan för trygghet

Sergels torg har länge varit förknippat med otrygghet men för fem år sedan bjöd Stockholms stad in flera aktörer för att tillsammans vända utvecklingen. Platssamverkan Sergels torg är en satsning mellan Stockholms stad, lokala fastighetsägare och representanter från civilsamhället och näringslivet. Vi har varit med sedan starten 2019 och avtalet har nu förlängts med tre år.

 

– Vill vi ha en trygg stad som människor värnar om kan vi inte bara titta på gatorna utanför våra fastigheter. Dessutom bidrar en trygg och välmående stad till att göra våra kvarter mer attraktiva. Allt hänger ihop, säger Jenny Sivervik, marknadsområdeschef AMF Fastigheter och del i styrgruppen.

 

Arbetet genomsyras av social hållbarhet med aktiviteter som ska spegla samhället och erbjuda något för alla åldrar och intressen. Torget måste värnas som en plats för demokrati, kultur och utbyten. Tillsammans skapar vi en trygg mötesplats genom olika aktiviteter som musik, konst, överdimensionerade sällskapsspel och trygghetsskapande insatser. Samverkan mellan olika aktörer är avgörande för fortsatt utveckling.

Viktiga händelser i korthet från året

Gallerian på kvällen i Stockholm City

Gallerian vinner pris

Gallerian blir utsedd till Nordens bästa handelsplats under NCSC Awards av Nordic Commercial Spaces & Communities. Gallerian kammade först hem pris för Sveriges bästa galleria och sedan under den nordiska tävlingen i kategorin Commercial Space of the Year. Det är ett kvitto på att utvecklingen vi gjort de senaste åren har lett till att vi nått vår vision om att skapa en mötesplats full av liv och puls där människor vill vara.

Årets Employer Branding-företag

Årets Employer Branding-företag

Under många år har vi arbetat med vår företagskultur och våra beteenden, gentemot hyresgästerna och leverantörer men även hur vi är mot varandra. Vi är övertygade om att vi är bäst tillsammans med andra, att vi ska lyssna för att förstå och vara enkla att ha att göra med. Vi tror på självledarskap och att jobba hos oss är att utvecklas med oss. Vårt strategiska arbete med vårt arbetsgivarvarumärke uppmärksammades när vi i oktober utgås till Årets Empolyer Branding-företag bland samhällsvetare.

Visionsbild AM Fastigheters nya kontor med neurodesign

Vårt citykontors flytt in i Mood

Under året har ett intensivt arbete med att färdigställa vårt nya citykontor fortsatt. Under våren 2024 flyttar våra cirka 140 medarbetare in i de nya lokalerna i Mood. I vår nya arbetsplats kommer vi att jobba med vad framtidens arbetsplats kommer att vara och för att bli ännu mer lättillgängliga för hyresgästerna och besökare kommer vi att ha en helt öppen del. Kontoret utformas för att främja kreativitet, kultur och samhörighet.

Visionsbild Ringen

Ringen Centrum utvecklas

Under året har arbetet med att utveckla Ringen fortsatt. Ringen är Södermalmsbornas självklara mötesplats, för att umgås och handla, och kommer med omvandlingen stärka sin position som en öppen och inkluderande mötesplats. Satsningen är en del av visionen att göra Ringen till det lokala och kommersiella navet på Södermalm.

Elements

Elements blir del av Jakobsbergsgatan 24

En viktig pusselbit i kvarteret Mood och utvecklingen av Jakobsbergsgatan 24 där hållbarhet är ledstjärnan är Elements Stockholm. I ett nytt partnerskap med serientreprenörerna Ola Ahlvarsson och Patrick Mesterton grundades Elements, som lanseras under våren 2024. Elements är ny plats för företag och organisationer som på allvar vill forma framtidens samhällsbyggande. Platsen ska bidra till att accelerera omställningen i frågor som hållbar utveckling och digitalisering.

Fältöversten

Fältöversten fyllde 50 år

Den 30 september fyllde handelsplatsen Fältöversten på Östermalm 50 år. Den populära handelsplatsen utmärker sig ofta genom sina lojala kunder och många besökare uttrycker att de känner sig ”som hemma” här. Födelsedagen firades i dagarna tre med bland annat jubileumsbakverk, en utställning om Fältöverstens historia och ett jubileumsmagasin.

Människor träffas i Mood District

Vi skapar platser där människor vill vara. På AMF Fastigheter jobbar vi inte bara med fastigheter. Vi drivs av att utveckla hållbara och dynamiska platser där människor vill vara. Både idag och i framtiden.