Ett hållbart ledarskap

För att kunna vara ett fastighetsbolag som vågar utmana behöver vi modiga medarbetare som mår bra och som delar vår vision. Därför arbetar vi fokuserat med att inspirera och stärka våra medarbetare, både vad gäller kunskap och självkänsla.

På AMF Fastigheter gör vi allt för att få våra medarbetare att trivas och skapa en bra och hållbar arbetsmiljö. Vår HR-avdelning har en central roll i vår verksamhet och vi lägger mycket kraft på att skapa en inkluderande och livfull kontorsmiljö där nätverkande och samarbeten mellan oss kollegor är en naturlig del.

Så arbetar vi med ett hållbart ledarskap

Vi tror på ett hållbart ledarskap och arbetar fokuserat med att inspirera och stärka våra medarbetare och team, både vad gäller kunskap och självkänsla. Här är några exempel på vad vi gör:

Floor manager på AMF Fastigheter

1. Fokus på självledarskap

På AMF Fastigheter uppmuntrar vi självledarskap och ser vikten av den personliga utvecklingen. Vi har därför genomfört utbildningar för hela företaget med fokus på verktyg för att kunna ge feedback, arbeta med sitt eget tankesätt och personliga effektivitet. Samtidigt som vi utmanar oss själva så ser vi till att förväntningarna är realistiska och satta utifrån varje individs förutsättningar.

 

Vi har även genomfört teamdialoger med syftet att underlätta kommunikation och skapa trivsel. Eftersom ett arbetssätt baserat på självledarskap ändrar den traditionella chefsrollen, har vi även arbetat med att stärka vårt coachande ledarskap.

Kollegor AMF Fastigheter lediga jobb

2. Jämställd arbetsplats

Vi är övertygade om att olikheter berikar vår verksamhet, skapar bättre förståelse för våra kunder och gör oss till en bättre arbetsgivare. Därför gör vi alltid en team-och mångfaldsanalys vid varje rekrytering och vi har som mål att en av tre slutkandidater ska vara av det underrepresenterade könet.

 

Den årliga lönekartläggningen är också ett viktigt verktyg för att förebygga eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi är glada över att vi har en övergripande bra balans mellan kvinnor och män, även i chefsledet och styrelsen.

Hållbar byggnation i fastigheter

3. Noll diskriminering

Vi har nolltolerans mot all form av diskriminering och arbetar medvetet och målinriktat för att alla ska ha samma arbetsvillkor, lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter.

Fastighetstekniker på AMF Fastigheter

4. Bra anställningsvillkor och trygg arbetsmiljö

Det är självklart för AMF Fastigheter att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö med bra anställningsvillkor.

Medarbetare AMF Fastigheter

5. Intern kompetenshöjning och ökad medvetenhet

För att vi ska kunna ligga steget före och fortsatt vara relevanta även framöver så har vi gjort en kompetenskartläggning för framtiden. De områden vi har identifierat i kartläggningen och som vi kommer att fokusera på under kommande år är språk, projekt och hållbarhet. Vi har arbetat internt med hållbarhetsutbildningar och tittat på nya sätt att engagera våra medarbetare.

Servicehub AMF Fastigheter

6. Feedback för vidareutveckling

För att kunna utvecklas behöver vi feedback. Det här är en viktig del av vår kultur och i samband med det här lät vi även kontakten med våra kunder få en centralplats på vårt kontor med den så kallade Servicehuben. Vår serviceanmälan var tidigare extern men genom att själva ta hand om den dagliga kontakten med kunderna knyter vi dem närmare verksamheten. Den nya Servicehuben har redan gett oss insikter om våra kunders vardag som hjälper oss att vara relevanta och att fortsätta utveckla vår affär.

Hur vi skapar en hållbar arbetsmiljö

  • Goda anställningsförhållanden och villkor
  • Strävar efter mångfald och jämställdhet
  • Låg sjukfrånvaro
  • Motverkar diskriminering av alla slag
  • Nollvision mot alla former av sexuella trakasserier
Fastighetstekniker i Gallerian AMF Fastigheter

Många som jobbar hos oss på AMF Fastigheter har lång erfarenhet från fastighetsbranschen, men många kommer också från helt andra branscher. Vi tror på att mångfald och olika erfarenheter ger oss nya insikter kring vår verksamhet, våra kunder och oss själva.