Klimatkalkyler

Material, transporter, installationer och energi – ett byggprojekt påverkar klimatet i alla led i processen. För att synliggöra det här gör vi klimatkalkyler inför alla våra lokalanpassningar.

Klimatkalkylerna använder vi som diskussionsunderlag med våra hyresgäster inför för olika ombyggnationer. Det är lättare att välja klimatneutrala material när vi med hjälp av siffor kan visa hur olika val påverkar den totala mängden utsläpp av växthusgaser och vilken skillnad det blir när beslut tas utifrån nivån av hållbarhet.

 

Vad är en klimatkalkyl?

Precis som vi gör kostnadskalkyler när det gäller byggprojekt, gör vi även klimatkalkyler för att visa vilken påverkan olika val har på klimatet. Klimatkalkylen visar tydligt hur olika val påverkar den totala mängden utsläpp av växthusgaser.

 

Genom en klimatkalkyl kan kunden få en uppfattning om projektets kommande klimatavtryck. Vi kan också utföra en mera detaljerad klimatberäkning för att jämföra olika material och se vilken effekt det har i slutändan. Vi projektens slut görs även klimatdeklarationer.

Fastighetstekniker med ritning till lokal
Fastigheten Mentorn 1 på Kungsbron 2

Klimatkalkylens olika nyckeltal

I vår klimatkalkyl på AMF Fastigheter ingår klimatpåverkan av allt från tillverkning av material till energi, transporter och byggnation.

 

Varje installation har sitt eget nyckeltal för vilket avtryck det ger. Ett pentry har till exempel ett högt avtryck, eftersom det ofta omfattar vitvaror och diskbänk av stål som har en hög klimatpåverkan.

 

För att bedöma olika klimatavtryck för material är vi dock beroende av att producenten har tagit fram underlaget, annars blir det bara en schablonsiffra och inte en siffra av det faktiska avtrycket.

Pentry kontor Landsvägen 37 Sundbyberg
Sommargata med dekorationer Malmskillnadsgatan

Syfte med klimatkalkylen

Klimatkalkyler som görs inför för olika ombyggnationer använder vi som underlag vid diskussioner med våra hyresgäster. Det är lättare att få alla att välja klimatneutrala material när vi med hjälp av siffor kan synliggöra vilken skillnad det blir.

 

Vår ambition på AMF Fastigheter är att hållbarhetsfrågan ska genomsyra hela vår verksamhet – från ledning till förvaltning. Men för att vi ska lyckas nå våra mål räcker det inte med bara vårt arbete. För att komma så nära en klimatneutral lokalanpassning som möjligt måste också våra hyresgäster vara med på tåget. Och det blir lättare med en klimatkalkyl, den tydliggör att de val vi gör får konsekvenser för hela vår planet.