Personuppgifter, GDPR och integritet

Vi på AMF Fastigheter tar seriöst på den personliga integriteten. Det innebär att vi alltid ser till att behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet samt i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR), en EU-förordning som trädde i kraft i maj 2018. Det är en tvingande lag som ersätter dåvarande nationell lagstiftning på området (t.ex. Personuppgiftslagen, PUL, i Sverige).

 

Denna integritetspolicy gäller för AMF Fastigheters verksamhet, inklusive verksamhet i våra dotterbolag, samt för de fastigheter och handelsplatser som förvaltas av AMF Fastigheter. Den beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, var vi har fått uppgifterna från och vem som får ta del av dem. Här kan du också läsa om vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.