Vårt hållbarhetsarbete

Att sätta fokus på vårt hållbarhetsarbete är att värna om kommande generationer. Som företag har vi ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att förändra. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och vad vi gör för att uppnå våra högt ställda klimatmål.

Jakobsbergsgatan, MOOD District

Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra allt vi gör

Vår ambition är att hållbarhetsfrågan ska gå som en grön tråd genom hela vår organisation och genomsyra hela vår verksamhet, från ledning till förvaltning. Alla individer måste ta ansvar i klimatfrågan, men som företag kan vi göra verklig skillnad. Det är vår inställning och våra krav som hjälper till att forma inte bara framtidens fastigheter, utan även stadsrummet.

Restaurang ChouChou i MOOD

Vision: Hållbara stadsrum där människor vill vara

Vår vision är att skapa hållbara platser där människor vill vara. Vi ser bortom de enskilda fastigheterna och utvecklar hela kvarter som lyfter staden. Tillsammans med retailers, krögare, hyresgäster, staden och andra samarbetspartners vill vi skapa hållbara fastigheter och stadsrum för både nuvarande och framtida generationer. Här spelar inte bara miljömässig hållbarhet, utan även trygghet och social hållbarhet en stor roll.  

 

Med våra idéer och initiativ formar vi framtidens stadsrum och bidrar till tryggare, hållbarare och mer levande platser för stadens invånare och besökare. 

Blommor utanför Västermalmsgallerian på Kungsholmen

Löfte: Driva hållbara beteenden

För att skapa verklig förändring räcker det inte att ha en stor vision. Man måste också agera och skaffa nya vanor och beteenden. Därför ligger vårt fokus på att driva hållbara beteenden, både i och utanför våra fastigheter. Det innebär att vi inte bara fokuserar på att hjälpa vår egen organisation att bli mer hållbar. Vi lägger också stor kraft på att ta fram lösningar och verktyg som driver hållbara beteenden och stöttar våra hyresgäster i deras hållbarhetsarbete.

Bygge

Vår hållbarhetspolicy

AMF Fastigheter vill bidra till en hållbar utveckling där både nuvarande och kommande generationers behov tillgodoses. Genom att ständigt utveckla och förvalta våra fastigheter på ett ansvarsfullt sätt och ta aktiv del i stadsutvecklingen främjar vi ett hållbart samhälle.

 

Vi står för ett långsiktigt fastighetsägande och strävar efter en stabil avkastning med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Våra fastigheters långsiktiga värde ska öka samtidigt som klimatpåverkan minskar i linje med 1,5-gradersmålet. Vi vill bidra till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och åtar oss därmed att följa tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption.

AMF Fastigheter kontor kollegor

Skarpa mål och en tydlig gemensam riktning

För att nå våra mål måste vi vara innovativa och våga göra saker annorlunda. Och vi kan heller inte göra resan mot en mer hållbar framtid på egen hand. För att lyckas nå våra högt ställda hållbarhetsmål behöver vi hjälp från våra hyresgäster och samarbetspartners. Vi behöver alla agera och ha siktet inställt på samma sak: Att skapa en mer hållbar framtid, för både nuvarande och kommande generationer.

Science Based Targets

År 2019 ökade vi takten i vårt klimatarbete genom att ansluta oss till Science Based Targets. Ett initiativ som ger oss stöd och verktyg att sätta skarpa klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Åtagandet ställer hårda krav på oss och på vårt samarbete med leverantörer, kunder och samarbetspartners.

 

Samarbete är nyckeln

Samarbete är nyckeln i vårt hållbarhetsarbete och en förutsättning för en hållbar framtid, och vi är anslutna till flera initiativ och forum där vi genom samverkan och gemensamt lärande hittar nya vägar framåt. Vi är till exempel medlemmar i Sweden Green Building Council.

Vindkraft förnybar energi
Strandpromenad utanför kontor i Marievik Liljeholmen

De globala målen och Agenda 2030

För att styra och prioritera i vårt hållbarhetsarbete använder vi de globala målen inom Agenda 2030 som en plattform. Genom att identifiera de mål där vi ser att vi har störst möjlighet att bidra skapar vi en tydlig riktning framåt.

Följande målområden är de som vi aktivt arbetar med och som vårt hållbarhetsarbete främst bidrar till:

 

Mål 11 (Hållbara städer och samhällen)

 

Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion)

 

Mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna)

 

Vi har även två mål som är koncernövergripande:

 

Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)

 

Mål 5 (Jämställdhet)

Våra 7 steg till hållbar utveckling

  • Förvalta och utveckla våra fastigheter med stor hänsyn till miljön utifrån cirkularitet och ett livscykelperspektiv.
  • Beakta hållbarhetsaspekter vid alla investeringsbeslut och leverantörsval.
  • Ta aktiv del i stadsutvecklingen och skapa platser där människor vill vara.
  • Vara en medskapande affärspartner till kunder och intressenter samt agera ärligt i alla relationer.
  • Tillvarata alla medarbetares kompetens, erbjuda dem utvecklingsmöjligheter i en trivsam arbetsmiljö med lika rättigheter.
  • Strävar efter att våra kunder, samarbetspartners och medarbetare har kunskap om vårt hållbarhetsarbete samt agerar och förhåller sig till detta.
  • Samarbeta med våra kunder, leverantörer och samarbetspartner för att minska verksamhetens utsläpp i linje med vårat klimatmål.
Kollegor Regeringsgatan AMF Fastigheter

Klimatportalen driver hållbara beteenden och stöttar AMF Fastigheters hyresgäster i deras hållbarhetsarbete. . Genom Klimatportalen kan hyresgästerna se sin energiförbrukning och miljöpåverkan