Så kan vi hjälpa er med en arbetsplatsstrategi

Arbetsplatsen är mer än bara en plats att jobba på. Kontoret ska även vara en mötesplats för medarbetarna och en möjlighet att stärka företagets varumärke och kultur. Med en tydlig arbetsplatsstrategi får medarbetarna rätt förutsättningar att prestera bättre och trivas på jobbet.

Historiskt sett har arbetsplatser sett relativt lika ut och sällan varit anpassade efter medarbetarnas individuella behov eller arbetsuppgifter. Det senaste decenniet har vi insett vikten av att anpassa kontoret efter verksamheten. Idag kan kontoret vara konkurrensfördel som både hjälper till att bygga företagskulturen och attrahera nya talanger.

Loungeyta i lokal i Femte Hötorgshuset

Varför behövs en arbetsplatsstrategi?

Med en tydlig arbetsplatsstrategi säkerställer man att arbetsplatsen planeras på rätt sätt för att medarbetarna ska trivas, må bra och kunna arbeta så effektivt som möjligt. Genom att skapa en helhetsbild över ledningens riktning och mål samt vilka behov verksamheten och medarbetarna har, ökar förutsättningarna för organisationen att uppnå sina mål. Med rätt planering kan kontoret spegla företagets värderingar och kultur och bli en mötesplats där medarbetarna vill vara.

Hanna Mossfeldt AMF Fastigheter

Arbetsplatsen är ett verktyg för att bygga kultur och få medarbetarna att prestera på bästa sätt i en miljö där de mår bra. Vi vill att våra hyresgäster ska ha de bästa kontoren.

Hanna Mossfeldt
Arbetsplatsstrateg

4 viktiga faktorer för en attraktiv arbetsplats

Engagera ledningen

En tydlig riktning från ledningsgruppen är grundläggande för att arbetsplatsen ska kännas attraktiv.

 

Skapa engagemang hos medarbetarna – gör dem delaktiga i processen

Genom att medarbetarna är engagerade och får möjlighet att uttrycka sina behov skapas de bästa förutsättningarna – samtidigt som förståelsen för olika grupper och individers behov tydliggörs. 

 

Identifiera fördelarna som arbetsplatsen ska ha och skapa en plats där människor vill vara

Utforma arbetsplatsen på ett sätt som ger en känsla av tillhörighet. Genom att värna om företagskulturen och skapa en känsla av det händer saker på kontoret som man inte vill missa, ökar medarbetarnas lojalitet. Se till att arbetsplatsen är tydligt utformad och har rätt utrustning för att möta olika behov.

Kontoret ska vara inspirerande och tjäna ett annat syfte än hemmet. Var tydlig med arbetsplatsens konkurrensfördelar, både i uttryck och funktion. Arbetsplatsen bör vara attraktiv på flera sätt för att motivera medarbetarna att åka dit.

 

Var ute i god tid

Det är även viktigt att vara ute i god tid och låta processen få ta tid. Underskatta heller inte behovet av förändringsledning – både före och efter förändringen har genomförts.

Så skapar vi effektiva arbetsplatser

Vår arbetsplatsstrateg Hanna Mossfeldt hjälper er i resan mot att planera ert framtida kontor efter just er verksamhet. Oavsett om ni idag är hyresgäst hos oss eller hos någon annan kommer vi tillsammans skapa en fantastisk arbetsplats som blir en katalysator för framgång. Kontakta Hanna för behovsanalys, studiebesök för inspiration, rådgivning och bollplank.

Välkommen att höra av dig till arbetsplatsstrateg Hanna Mossfeldt och boka ett första möte!

Hanna Mossfeldt AMF Fastigheter

Hanna Mossfeldt, Arbetsplatsstrateg

Social yta i lokal i Femte Hötorgshuset

Vi skapar attraktiva och hållbara kontor i de bästa och mest centrala lägena i Stockholm och Sundbyberg. Men det stannar inte där. Vi drivs av att utveckla dynamiska, trygga och inkluderande kvarter och stadsdelar som lyfter staden.