Så kan kontoret bidra till välmående på arbetsplatsen

Genom att fokusera på människans behov och bidra till välmående medarbetare kan kontoret bli en egen resurs. Vår arbetsplatsstrateg Hanna Mossfeldt guidar till viktiga faktorer som främjar välmående på arbetsplatsen.

Dagens kontor behöver vara en plats där människor vill vara. Det ställer högre krav på arbetsplatsens utformning, funktion och design. På vårt nya kontor i Mood har vi velat skapa en välkomnande mötesplats som manar till kreativitet och samarbete samtidigt som det finns ytor för eftertanke, fokus och arbetsro.

Organiska former och färger främjar välmående och prestation

Miljöerna vi vistas i påverkar vårt humör och hur vi mår. Det avser allt från inredning till ljussättning och ljudmiljö.

 

I samarbete med kontorscuratorn Mia Öhrn och inredningsdesignern Lena Nyholm på Merry Monday har vi utforskat framtidens kontor. Vi har även arbetat med och lyssnat på andra experter, studerande och yrkesverksamma i olika åldrar för att undersöka hur vi kan utforma kontoret på ett nytt sätt efter hjärnans villkor.

 

– Traditionellt sett har de flesta kontor inretts med kalla färger och kantig, avskalad inredning. Forskning visar dock att vi både mår och presterar bättre i miljöer med mycket växtlighet, naturmaterial och färger inspirerade av naturen då den är som frodigast, säger Mia Öhrn.

 

Genom bland annat färgsättning och formspråk har vi skapat en ombonad miljö, som hjälper hjärnan att tolka kontoret som en bra och trygg plats att vara på. Allt på kontoret, från möbler och inredning till våra handgjorda kaffekoppar, är noga utvalt för att inspirera och bidra till välmående.

Cafeet kontor Mood
Moodlabbet kontor Mood

Planera ytor efter syfte

För att skapa ett kontor som främjar välmående måste ytorna planeras efter verksamheten. Genom autonomi, när medarbetarna får fler valmöjligheter och själva kan bestämma hur de ska jobba, kan man skapa en arbetsplats som passar fler. Jämfört med de traditionella kontorslandskapen har vi en väldigt varierande miljö på vårt kontor.

 

– Vi har labbat fram vilken typ av ytor vi behöver, med exempelvis fokusytor, sociala ytor och många mindre mötesrum för digitala möten och enskilt arbete. Vi har utformat kontoret så att man kan gå undan om man behöver det, men det främjar även sociala möten, både planerade och spontana, vilket är viktigt för att medarbetarna ska vilja komma in till kontoret. Vi kommer ju trots allt in för att träffas, men en dag består sällan av enbart av möten så kontoret behöver innehålla alla delar, säger Hanna Mossfeldt.

Optimal ljudmiljö och ljussättning på kontoret

För att skapa en optimal ljudnivå för prestation och välmående, har vi arbetat med ljudsättning på olika sätt i olika delar av kontoret beroende på ytans syfte. Våra öppna och sociala ytor är tonsatta med musik och ljud som uppmuntrar till umgänge och kreativitet. Den tredje, interna delen av kontoret är tystare för att främja fokuserat arbete och har försetts med en ljudmatta som hjälper till att skapa en lugnare miljö.

 

Ljussättningen på kontoret bidrar också till en viktig del av arbetsmiljön och kan även påverka hur vi presterar. Ljussättningen i vårt nya kontor följer dagsljuset genom dagsljusstyrning och kan även justeras efter årstiderna.

Näringsriktig mat och hälsosamma snacks

För att öka välmåendet på arbetsplatsen kan arbetsgivare göra det enklare för medarbetarna att göra hälsosamma val. På vårt nya kontor har vi utökat utbudet av mat och fika som gör gott för både kroppen och planeten, bland annat genom att erbjuda fler växtbaserade och näringsriktiga luncher och mellanmål.

 

Vår arbetsplatsstrateg Hanna Mossfeldt kan med sin erfarenhet inom hållbara kontor för välmående hjälpa våra hyresgäster att utforma framgångsrika arbetsplatser.

Social yta i lokal i Femte Hötorgshuset

Vi skapar attraktiva och hållbara kontor i de bästa och mest centrala lägena i Stockholm och Sundbyberg. Men det stannar inte där. Vi drivs av att utveckla dynamiska, trygga och inkluderande kvarter och stadsdelar som lyfter staden.