Branschsamverkan ger innovativa lösningar för en mer hållbar framtid

Bygg- och fastighetsbranschen står för omkring en femtedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Men genom samverkan och innovativa lösningar kan vi tillsammans göra mer för att sänka vårt klimatavtryck. Därför har vi nu varit med och tagit fram klimatneutrala innerväggar som snart finns till hela branschens förfogande.

Bygg- och fastighetsbranschen står inför stora utmaningar när det kommer till klimatomställningen. Som fastighetsbolag kan vi bidra till denna omställning som kravställare på underleverantörer, entreprenörer och hyresgäster. Men det går att visa vägen framåt mer än så. Därför har vi i samverkan med greentechbolagen Ekolution, Wood Tube och Recoma utvecklat alternativ för hållbara och biobaserade innerväggar – väggar byggda av återvunna mjölkkartonger, pappreglar och isolering av hampafiber.  

Unika klimatneutrala innerväggar

Innerväggarna är helt unika i sitt slag och utgörs av fyra olika typer av väggar med två olika syften: brandväggar och ljudisolerande väggar. Målet är att väggarna ska användas genomgående i våra byggprojekt och lokalanpassningar. De biobaserade väggarna kommer spara upp till 76 procent i utsläpp jämfört med konventionellt byggda väggar. En betydande förbättring när en genomsnittlig lokalanpassning släpper ut cirka 30 – 80 kilogram CO2e per kvadratmeter. 

 

Hampan som används till isoleringen är en energieffektiv produkt som dessutom går snabbt att odla då den går från frö till färdig produkt 100 dagar. Att ersätta glas- och mineralull som isoleringsmaterial med hampaisolering har många fördelar. Materialet fungerar både som ljud- och värmeisolering och är dessutom både förnyelse- och återvinningsbart. Eftersom hampa binder upp och lagrar upp till 20 ton koldioxid per hektar är produkten, så länge som den är i omlopp som isoleringsmaterial, helt klimatneutral. Byggskivorna som används till väggarna är gjorda av 100 procent återvunnet material och består bland annat av mjölkkartonger. Reglarna görs av papp och ersätter de metallreglar som vanligtvis används i innerväggar. Tillsammans bildar komponenterna en biobaserad innervägg som fullt ut kan ersätta konventionellt byggda innerväggar.  

Klimtneutrala innerväggar
Innerväggarna byggs ihop och testats hos Ekolution.

Samarbete mellan nytänkande aktörer visar vägen framåt

Initiativet till projektet är ett lysande exempel på hur samverkan och samarbete mellan aktörer i branschen visar vägen framåt. Genom ett gott samarbete med partners med samma driv och nytänkande som vi på AMF Fastigheter strävar efter i våra projekt kan vi tillsammans visa vägen och gå i bräschen för att göra bygg- och fastighetsbranschen lite mer hållbar. Målet är, förutom att själva använda väggarna, att de ska kunna användas av fler i branschen. Genom att dela med oss av lärdomar och kunskap hoppas vi kunna påverka bygg- och fastighetsbranschen att våga använda fler innovativa produkter som sänker det klimatavtryck byggprojekt och lokalanpassningar står för.  

 

Om vi ska ha en chans att ändra riktning och minska vårt klimatavtryck är samarbete och samverkan den enda vägen. Genom att dela med oss av kunskap, insikter och innovativa lösningar kan vi som bransch tillsammans göra ännu mer. Här måste vi våga vara modiga och visa vägen framåt.  

 

Innerväggarna är nu klara och har både brand- och ljudtestats med goda resultat. Nu inväntar vi typgodkännandet för att sedan kunna använda väggarna fullt ut i våra framtida byggprojekt och lokalanpassningar. De nya hållbara och biobaserade innerväggarna kommer ha en positiv inverkan på att minska det totala klimatavtrycket i projektet vilket i förlängningen också minskar våra hyresgästers klimatavtryck.  

Femte Hötorgshuset

Tillsammans med retailers, krögare, hyresgäster, Stockholms stad och andra samarbetspartners skapar vi hållbara och trygga kvarter med handel, gator och stråk som skapar identitet och inspiration. Platser där människor vill vara och där människor kan arbeta, umgås och leva - dygnet runt.