Postmodernismens unika kvalitéer

Vid Årstaviken, Liljeholmen i Stockholm ligger Marievik. Ett område med en lång historia bakom sig och en spännande förvandling framför sig. I och med utvecklingen av nya Marievik vill AMF Fastigheter ta tillvara på postmodernismens unika kvalitéer.

Liljeholmskajen vid kontoret i Marievik Liljeholmen

Under närmare 120 år var Marievik en central industriell knutpunkt. Till en början hade SJ sin huvudverkstad belägen i området och senare bedrevs grossistverksamhet för stål och järn. 1980 flyttade den sista stålgrossisten och området omvandlades till ett stort kontorsområde.

 

De flesta av husen i Marievik är ritade och byggda under postmodernismen. En stil som började utvecklas på 1970-talet men som blommade ut först under 80- och 90-talet. Postmodernismen var en motreaktion mot den avskalade och strikta funktionalismen och modernismen, och kännetecknas av lekfullhet, asymmetriska former och färgglada detaljer. Där de tidigare stilepokerna ville skapa ordning och struktur, ville postmodernismen skapa kaos.

 

– Under PoMo-eran var allt tillåtet och regelbrott välkomnades. Humor, lekfullhet och absurda former var vanligt. Olika geometriska former blandades friskt med antika arkitekturelement. Starka signalfärger användes gärna tillsammans med pastellfärger som rosa, ljusblått och turkost. Även enkla material som plastlaminat mötte gedigna material såsom marmor och ädelträ, berättar Rebecka Hero, varumärkes- och konceptansvarig på AMF Fastigheter.

Marievik kommer fortsätta att vara en arkitektoniskt unik stadsdel men som fler väljer att upptäcka för sin speciella arkitektur. Det postmoderna arvet kommer att förstärkas på sina håll i området och skapa ännu mer glädje och lekfullhet till gatumiljön.

Rebecka Hero
Varumärkes- och konceptansvarig på AMF Fastigheter
Milleniumhuset – Fastighet Marievik 26 i Liljeholmen

Borowskis kaj

Mischa Borowski var en av de mest tongivande arkitekterna för bebyggelsen i Marievik. Tillsammans med sin partner Bo Axelsson ritade han flera av de idag ikoniska byggnaderna i området. Husen med geometriska former, färgrika detaljer och delvis blåtonade glaspartier är tydliga avtryck efter arkitekten, som även gett Marievik det inofficiella namnet Borowskis kaj.

 

Den postmoderna arkitekturen har under åren varit både förbisedd och utskälld. Nu ser man dock ett trendbrott där allt fler börjar uppskatta postmodernismens humoristiska karaktärsdrag och detaljer.

 

–  Det är lite av en styvmoderligt behandlad epok i Sverige och runt om i världen, men som är på väg in i värmen igen, säger Rebecka Hero.

Att bevara – en viktig hållbarhetsaspekt

I och med utvecklingen av nya Marievik kommer de postmoderna byggnaderna att få en central roll som ligger till grund för hela området. I samarbete med sakkunniga arkitekter och konceptutvecklare, planerar vi för hur området ska få nytt liv samtidigt som de postmoderna ikonerna i största möjliga mån bevaras. Vi har även en mycket uppskattad dialog med Margarida Amaral, restaureringsarkitekt. Dessutom finns en viktig hållbarhetsaspekt i att bevara, något som är centralt för oss på AMF Fastigheter.

 

– Marievik kommer fortsätta att vara en arkitektoniskt unik stadsdel men som fler väljer att upptäcka för sin speciella arkitektur. Det postmoderna arvet kommer att förstärkas på sina håll i området och skapa ännu mer glädje och lekfullhet till gatumiljön, säger Rebecka Hero.

 

Ambitionen är att ta tillvara på det vattennära läget och skapa en stad i staden som pulserar av liv under dygnets alla timmar.

 

– Marievik kommer att vara ett område som erbjuder ett brokigt och livfullt sammanhang med stark karaktär. Vi ser framför oss lekfulla former och färger, mycket grönska och ett vattenliv med Mälaren tätt inpå, oavsett årstid. Bilen tar ett kliv tillbaka för att tillåta människan vara i centrum och det finns restauranger, barer, uteserveringar, badbryggor, små butiker, bakgator som blivit till spännande tvärgator, säger Rebecka Hero.

 

I en tid när många hus liknar varandra sticker dessa ut som djärva solitärer på kajen – en riktig jvla karamell!” Så beskrivs husen i Marievik i en ny miniserie om postmodern arkitektur som nu sänds i P1 Kultur. Vill du lära dig mer om 80-talets oanade arkitekturpärlor och husen i vårt stadsutvecklingsprojekt Marievik, lyssna in här!

Strandpromenad utanför kontoret i Marievik
Marievik ny stadsdel med AMF Fastigheter