Historien om Marievik

Från skogsbackar, åkrar och ängar till centralt industriområde. Nu förädlar AMF Fastigheter området Marievik invid Liljeholmskajen och skapar en stadsdel att bo och verka – en ny plats i staden.

Liljeholmen och Marievik 1931-1932 äldre fotografi.
Fotograf: Oscar Bladh

Marievik har en spännande historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. På den tiden var Sverige ett av Europas fattigaste länder och för att vända utvecklingen byggdes två stambanor genom landet, varav en gick via Liljeholmen. Det blev startskottet för ett växande område med både företag och bostäder.

Första förorten söder om stan

Området runt Liljeholmen räknas till en av de tidigaste industrialiserade områdena i Stockholmstrakten. Närheten till staden och de goda kommunikationsmöjligheterna gjorde läget strategiskt fördelaktigt för flera industrier, bland annat SJ som var bland de första att etablera sig i området.  Med tiden utvecklades ett eget litet samhälle med verkstäder, telegrafverkstad, kontorslokaler och övernattningsrum. Man brukar säga att Marievik var den första förorten belägen söder om Stockholm.

 

På 1920-talet togs tågförbindelsen över Liljeholmen bort och SJ:s verkstäder flyttade därifrån. Spåret användes istället som industrispår och lockade andra verksamheter tack vare möjligheten att lasta och lossa både på järnväg och fartyg. Under de följande 50 åren blev Marievik ett område främst för stålgrossister som Söderberg & Haak och Odelberg & Olson. 1980 flyttade den sista stålgrossisten. Ratos, som då ägde marken, påbörjade utvecklingen av området till sin nuvarande form.

Därför kallas området Marievik

Under 1800-talet var det vanligt att byggnader döptes efter byggherrens fru. På en karta över området från 1926 finns en liten byggnad benämnd Maryvik, som troligtvis var ett bostadshus i trä. Sedan 1930-talet har det lilla huset fått ge namn åt området med den försvenskade varianten Marievik.

Borowskis kaj

Marievik är även känt som Borowskis kaj, uppkallat efter arkitekten Micha Borowski. Tillsammans med sin partner Bo Axelsson ritade han detaljplanen och de flesta husen i Marievik mellan 1986 och 2003. Deras arkitektur var präglad av postmodernismen. Micha Borowski var en framstående arkitekt inom postmodernismen och var senare stadsarkitekt i Warszawa fram till sin död 2020.

Haaks rörmagsin vid nuvarande Marievik 1956
Fotograf: Kjellström, John. Stadsmuseet i Stockholm
Flygbild över Liljeholmskajen med Liljeholmsbron, Hornstulls Strand och Årstabron 1936
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Marievik nu och i framtiden

Marievik har spelat en viktig roll för Stockholm och området är en påminnelse om stadens industriella förflutna, samtidigt som den representerar framtid och utveckling. Nu tar Marievik nästa steg i sin historia och för att bli en ny stadsdel med strålande framtidsvisioner. Nya Marievik där du kan arbeta, leva och umgås.

Karin Wanngård i Marievik med AMF Fastigheter
Marievik - Liljeholmen, områdeskarta