Tillsammans med Brunnberg & Forshed och BAS ID tar vi arkitekturen i Marievik in i framtiden

Tillsammans med arkitektbyråerna Brunnberg & Forshed och BAS ID moderniserar vi Marievik och tar tillvara på de postmoderna byggnaderna för att skapa en dynamisk plats där välmående, hållbarhet och möten mellan människor är i fokus.

Per Helgesson, AMF Fastigheter, Marie Wollbeck, BAS ID, Alessandro Lucca, Brunnberg & Forshed och Rebecka Hero AMF Fastigheter.
Per Helgesson, AMF Fastigheter, Marie Wollbeck, BAS ID, Alessandro Lucca, Brunnberg & Forshed och Rebecka Hero AMF Fastigheter. Foto: Johan Tunebjer

Under hösten bjöd vi in flera arkitektteam att utveckla skisser och koncept till nya Marievik, med syftet att definiera en helhetsidé för området. En enig bedömningsgrupp, med representanter från både oss på AMF Fastigheter och Stockholms stad, har nu valt att gå vidare med Brunnberg & Forshed och BAS ID som arkitekter för området.

 

– Det ska bli superkul att utveckla gestaltning av Marievik med det här starka, multidisciplinära teamet. De har en god förståelse för platsen, för detaljplanens intention och vår vision. Deras lekfulla förhållningssätt och höga hållbarhetsambitioner är övertygande och tillsammans kommer vi kunna skapa något unikt utifrån områdets postmoderna arkitektur, säger Per Helgesson, Fastighetsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Per Helgesson Fastighetsutvecklinschef

Tillsammans kommer vi kunna skapa något unikt utifrån områdets postmoderna arkitektur.

Per Helgesson
Fastighetsutvecklingschef
Grönska utanför kontoret Årstaängsvägen Marievik Liljeholmen

Från kontorsstad till dynamisk stadsdel

Tillsammans med Brunnberg & Forshed och BAS ID kommer vi att skapa en koncept- och arkitekturmanual för Marievik, som blir vägvisande för utvecklingen i området. Det blir en slags “kokbok” för stadsliv, arkitektur, innehåll och upplevelser.

 

– Att utveckla Marievik tillsammans på detta sätt är helt i linje med vad framtidens stadsutveckling behöver i större uträckning: I stället för att riva och sudda ut vill vi förstärka och bygga vidare på platsens postmoderna identitet, säger Alessandro Lucca som är arkitekt och partner på Brunnberg & Forshed.

 

Vår vision är att Marievik ska gå från att vara en anonym kontorsstad till en dynamisk plats där välmående, hållbarhet och mötet mellan människor står i fokus. Biltrafiken begränsas och bottenvåningar öppnas upp vilket skapar plats för bland annat kultur, hälsa, butiker och restauranger.

 

– Marievik kommer att bli en stadsdel som generöst delar med sig av upplevelser, en stadsdel som är visuellt kontrastrik och minnesvärd. Platsen kommer att involvera människor på helt nya sätt, utgöra ett sammanhang för människor som tillsammans vill söka nya vägar för välmående och hållbarhet. Jag ser verkligen att Marievik har stor potential att bli en sådan plats, säger Marie Wollbeck, creative director på BAS ID.

Bostäder Marievik JM
Marievik 4 i Marievik vid liljeholmskajen
Foto: Johan Tunebjer