Milstolpar på väg mot framtidens Marievik

Nu har vi äntligen börjat byggnationerna för framtidens Marievik. Ett spännande stadsutvecklingsprojekt som väntas pågå fram till år 2030. Följ med oss på resan mot ett nytt Marievik. Här kommer några viktiga milstolpar.

Marievik 4 i Marievik vid liljeholmskajen
Modell över Kakelhuset. Fotograf: Johan Tunebjer

Som stadsdel står Marievik inför en spännande förvandling. Något som alla som bor, verkar och hyr kontor i Marievik kommer att ha stor glädje av framöver.  Med levande bottenvåningar, nya parker, gångstråk och ett kajbad ska Marievik utvecklas till en stadsdel för företag att växa, och där boende och besökare vill vara. Planen för Marievik blir en naturlig fortsättning på de nya områdena vid Liljeholmskajen och kopplar ihop Liljeholmen med Hornstull.

2024

  • Kajpromendaden färdigställs och under våren kommer det att bli möjligt att återigen promenera där. Även delar av parken kommer att stå klar.
  • Säljstart för de första bostäderna, som byggs av JM, på Marieviks Udde. Här kan du läsa mer om bostäderna eller komma i kontakt med JM.
  • Ett av de mest ikoniska husen, Vita huset som är beläget på Årstaängsvägen 11, med sin vita och turkosa kakelfasad, börjar förnyas. Här blir det plats för både kontor och restauranger.
Vita huset Marievik
Vita huset

2025

  • Parken är fortsatt under utveckling och till sommaren öppnar Stockholms första kajbad. Här blir det badbryggor och tre utomhuspooler varav två 25-metersbassänger och en barnpool.
  • Fastigheten “Rena huset”, belägen på Marieviksgatan, börjar byggas om. Här blir det plats för kontor och bottenvåningarna öppnas upp för att skapa mer liv.
  • Under året kommer de första hyresgästerna att flytta in i Vita huset.
  • Mot slutet av året öppnar Marieviks huvudgata Milleniumstråket som leder genom hela Marievik ända ner till kajen.
Kajen Marievik Liljeholmen
Rena huset

2026

  • Klövern börjar bygga sina bostäder i Marievik.
Marievik i Liljeholmen visionsbild
Café i bottenvåningarna i Marievik, visionsbild

Marievik nu och i framtiden

Marievik har spelat en viktig roll för Stockholm och området är en påminnelse om stadens industriella förflutna, samtidigt som den representerar framtid och utveckling. Nu tar Marievik nästa steg i sin historia och för att bli en ny stadsdel med strålande framtidsvisioner. Nya Marievik där du kan arbeta, leva och umgås.

Karin Wanngård i Marievik med AMF Fastigheter
Marievik - Liljeholmen, områdeskarta